BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Chức năng nhiệm vụ của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Chức năng nhiệm vụ của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Chức năng nhiệm vụ của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là một trong những vị trí vô cùng quan trọng và cần thiết trong doanh nghiệp. Tùy vào quy mô doanh nghiệp mà người kế toán tổng hợp có những công việc khác nhau. Những công ty lớn thì họ thường set up bộ phận kế toán thành một phòng, có trưởng phòng hay kế toán trưởng và kế toán tổng hợp là một nhân viên của phòng kế toán, nhưng tại các doanh nghiệp nhỏ thì việc tạo ra phòng kế toán là không hợp lý nên người kế toán tổng hợp sẽ kiêm nhiều nhiệm vụ. Nhưng dù ở loại hình doanh nghiệp nào thì người làm kế toán tổng hợp cũng có những nhiệm vụ và chức năng sau.

Chức năng của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Sau đây là các chức năng, quyền hạn chính của người kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

 • Tính giá thành, các bút toán về giá thành.
 • Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9.
 • Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Áp lực công việc khá cao của nhân viên kế toán tổng hợp

Vai trò nhiệm vụ chính của kế toán tổng hợp

Do làm kế toán tổng hợp nên nhân sự này sẽ phải quản trị nhiều vị trí, phần hành trong doanh nghiệp. Áp lực công việc là tương đối lớn, cần nắm chắc các phần hành kế toán sau : 

Kế Toán Giá Thành

 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 • Theo dõi và giám sát giá thành sản xuất.
 • Phân tích và kiểm soát chặt chẽ giá chuẩn sản xuất, bao gồm:
 • Phân tích biến động chi phí Nguyên Vật Liệu (Định mức sử dụng và giá cả đầu vào)
 • Phân tích biến động chi phí tiền lương (theo tỉ lệ và theo năng suất)
 • Phân tích chi phí sản xuất chung, bao gồm chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi (theo tỉ lệ và theo mức độ ảnh hưởng)
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 151,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/ 621,622,627, 632.

Các công tác liên quan đến thuế

 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào từ hai phân hệ Kế toán phải thu và Kế toán phải trả
 • Tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng
 • Theo dõi và kiểm tra, đối chiếu thuế Thu nhập cá nhân
 • Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp định kỳ hàng quý
 • Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 133, 333.

Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

 • Lập và theo dõi danh mục tài sản cố định, lập thẻ tài sản
 • Theo dõi tình hình mua mới và cập nhật thẻ tài sản, thẻ tài sản phải bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn, biên bản giao nhận tài sản cố định, biên bản nghiệm thu công trình và biên bản hoàn công trong trường hợp là nhà xưởng và công trình kiên trúc
 • Trích khấu hao theo đúng khoản mục chi phí và theo đúng bộ phận sử dụng
 • Tiến hành kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 211, 212, 213, 214/6274, 6414, 6424

Kế toán các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước

 • Lập bảng theo dõi các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước, chi phí trích trước;
 • Hạch toán các khoản chi phí chờ phân bổ, chi phi trả trước, chi phí trích trước theo đúng tiến độ và kế hoạch theo dõi.
 • Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
 • Chịu trách nhiệm theo dõi các tài khoản: 142, 242, 335.

Tổng hợp số liệu

 • Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái
 • Đốc thúc, hỗ trợ nhân viên kế toán phần hành cập nhật các nghiệp vụ phát sinh kịp thời, chính xác, theo dõi, giám sát việc gửi báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng của các kế toán phần hành
 • Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung

Nghiệp vụ về báo cáo tài chính

 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản hàng tháng, quý,năm
 • Lập bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh trình kế toán trưởng
 • Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có).

Như vậy là các bạn vừa theo dõi xong bài biết chức năng, nhiệm vụ chính của người kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. Tuy nhiên đây chỉ là các đầu công việc lớn, trong công tác thực tế sẽ còn phát sinh nhiều nghiệp vụ khác, yêu cầu người kế toán phải linh động, vận dụng khéo léo để xử lý công việc

Nhân viên kế toán tổng hợp hiện đang là nghề được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng, và nghề cũng cần người kế toán nắm rõ, hiểu sâu các cách định khoản, hạch toán nghiệp vụ để làm được điều này không phải ai cũng làm được nếu không được đào tạo bài bản.

Nếu bạn yêu thích nghề kế toán và đang muốn tìm một trung tâm dạy kế toán uy tín hãy thử tham khảo khóa học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế của trung tâm kế toán hà nội. Với bề dày hoạt đông hơn 12 năm qua, chúng tôi đang sở hữu hơn 40 chi nhánh hoạt động hiệu quả khắp cả nước. Giảng viên của trung tâm 100% là kế toán trưởng trực tiếp đứng lớp giảng dạy, hướng dẫn từng bạn học viên, chương trình đào tạo dạy thực hành thực tế theo quy định, luật kế toán mới nhất đang có hiệu lực. Kết thúc khóa học các bạn học viên sẽ có đầy đủ các kiến thức từ lý thuyết đến kỹ năng thực hành. Chúng tôi nhấn mạnh đến phần thực hành thực tế, đây là điều kiện vô cùng quan trọng để trở thành một người kế toán giỏi, chỉ có học thực hành mới là con đường nhanh và chắc chắn nhất để thành thạo nghiệp vụ sau này vận dụng vào công việc thực tế ở 1 doanh nghiệp

Thông tin khóa học kế toán tổng hợp mời tham khảo tại đường dẫn sau hoặc liên hệ trực tiếp đến trung tâm nếu bạn cần hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

http://ketoantd.com/trung-tam-mo-lop-day-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh/

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823