BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Chia sẻ file excel làm kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng

Chia sẻ file excel làm kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng

Chia sẻ file excel làm kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng

Ngày càng có nhiều kế toán sử dụng excel để thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong công ty của mình. Họ đã tự thiết kế phần mềm excel dành riêng cho những bạn kế toán làm trong công ty xây dựng. Ketoantd.com xin được gửi tới độc giả bộ file excel cho kế toán xây dựng

I.Khai báo và cập nhật danh mục

Năm làm việc: Quản lý theo từng năm, tương ứng với đó là mỗi năm sử dụng 1 file riêng

Nhập các danh mục: Đặt mã, tên và nhập các trường thông tin khác trong từng danh mục

Vào tồn kho đầu kỳ và lũy kế công trình: Danh mục vật tư và danh mục công trình được lookup tự động sang bảng nhập liệu Tồn đầu kỳ và nhập lũy kế công trình, người dùng chỉ nhập số liệu dư đầu

Làm kế toán xây dựng bằng Excel

II.Nhập liệu phát sinh (bảng nhập chứng từ phát sinh)

1.Ngày chứng từ: Được thiết lập theo định dạng dd/mm/yyyy

2.Nghiệp vụ: Sử dụng nút combo box để chọn: Phieu_nhap, Phieu_xuat, Nhap_mua_xuat_thang, Phieu_chi, Hach_toan_khac

-Phieu_nhap (phiếu nhập kho): Để nhập liệu vật tư mua về nhập vào kho. Do đây là chứng từ nhập kho, không phải chứng từ chi phí nên không điền mã chi phí, mã công trình

-Phieu_xuat (phiếu xuất kho): Để nhập liệu vật tư xuất từ kho cho công trình. Phải điền mã Công trình, mã chi phí. Người sử dụng phải tính giá vốn để nhập vào

-Nhap_mua_xuat_thang (nhập mua xuất thẳng: Để nhập liệu phiếu nhập mua xuất thẳng cho công trình mà không qua kho, giá nhập chính là giá xuất

-Phieu_chi (phiếu chi, ủy nhiệm chi): Để nhập liệu các chứng từ hạch toán không theo dõi kho, chi thẳng bằng tiền với định khoản: Nợ TK chi phí, Có 111, 112. Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền

-Hach_toan_khac (phiếu kế toán): Để nhập liệu các chứng từ chi phí khác cho công trình như phân bổ tiền lương, khấu hao….Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền

III. Xem báo cáo

Bảng kê chứng từ: Khi chọn mã đối tượng trong combox (màu vàng) mà bảng kê không chạy thì vào chức năng: Data–> Reapply trên thanh công cụ của excel

Báo cáo giá thành và báo cáo tổng hợp chi phí: Trường hợp không hiện đủ mã công trình, mã chi phí thì chạy chức năng: Data–> Reapply trên thanh công cụ của excel

LƯU Ý

Đối với phiếu nhập mua xuất thẳng thì gia xuất = giá nhập, tức lấy theo giá đích danh

Đối với phiếu xuất kho, file excel này không tự động tính giá vốn (giá xuất), người sử dụng phải tự tính giá vốn để nhập giá vào

Các báo cáo được link công thức tự động

Các bạn xin file excel kế toán xây dựng có thể tải trọn bộ tại link sau : File excel kế toán xây dựng

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823