BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Chia sẻ đề thi kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Chia sẻ đề thi kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Chia sẻ đề thi kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Ketoantd.com xin được gửi tới độc gia đề thi môn kế toán hành chính sự nghiệp tham khảo.

 

 1. Tài liệu tại theo đơn vị HCSN A trong quý IV/ N như sau ( đơn vị 1000 đ)
 2. Số dư đầu kì một số tài khoản:

– TK 1111: 21.300

– TK 4612: 2.200.000

– TK 6612: 2.200.000

Các tài khoản khác có số dư phù hợp.

 1. Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh:
 2. Ngày 2/10, GBC 12, đơn vị nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền : 950.000.
 3. Ngày 3/10 phiếu thu 76, rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 350.000.
 4. Ngày 5/10, rút dự toán KPHĐ về quỹ tiền mặt theo giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt

số tiền là : 970.000.

 1. Ngày 7/10, phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động mua nguyên vật

liệu nhập kho dùng cho HĐSN, giá mua chưa thuế GTGT :160.000, thuế GTGT 10% , chi

phí vận chuyển trả bằng chuyển khoản 2000.

 1. Ngày 8/ 10, phiếu chi 105, cấp kin h phí cho cấp dưới bằng tiền mặt : 192.000.
 2. Ngày 10/10, mua một bộ máy vi tính sử dụng cho bộ phận văn phòng, giá mua chưa

thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển 1.600. Đơn vị đã thanh toán

toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu chi 106.

 1. Ngày 5/11, nhượng bán một xe ôtô cũ của bộ phậndự án. Nguyên giá 350.000, đã hao

mọn 150.000. Người mua chấp nhận với gia 220.000. Chi phí thanh lí đã trả bằng tiền mặt

theo phiếu chi 107 là 105.000. Phần chênh lệch phải nộp ngân sách nhà nước.

 1. Ngày 10/12, tình tiền lương phải trả cho CBCNV .
 2. Ngày 10/12, các khoản trích theo lương tính theo tỉ lệ quy định.
 3. Ngày 15/12, Phiếu xuất kho 147, xuất kho vật liệu dùng cho HĐSN: 17.600.
 4. Ngày 17/12, Phiếu chi 108, chi tiền mặt trả lương CBCNV đã tính ở ngày 10/12.
 5. Ngày 19/12, nhận viện trợ phi dự án một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chưa nhận được

chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách . Tài sản đưa vào sử dụng ở bộ phận sự nghiệp.

 1. Ngày 20/12, chi tiền mặt tạm ứng cho viên chức theo phiếu chi 109 : 17.000.

14. Ngày 21/12, phiếu chi 110, chi hội họp bằng tiền mặt cho hoạt động thường xuyên là

18.600, cho hoạt động dự án là 7.100.

 1. Ngày 22/12, Thanh toán số thực chi hoạt động sự nghiệp từ tiền tạm ứng 15.000, số

còn lại nộp hoàn quỹ tiền mặt theo phiếu thu 78 là 2000.

 1. Ngày 23/12 cấp kinh phí cho cấp dưới bằng chuyển khoản: 72.400.
 2. Ngày 25/12, Theo biên bản kiểm kê TSCĐ 05, một TSCĐ mất chưa rõ nguyên nhân .

Nguyên giá 50.000, đã khấu hao 20.000. TSCĐ phục vụ hoạt động sự nghiệp.

 1. Ngày 27/12, tình hình mất TSCĐ ngày 25/12 đơn vị quyết định bắt bồi thường 50% giá

trị, đã thu bằng tiền mặt, 50% giá trị còn lại cho phép xoá bỏ, số còn lại phải nộp nhà nước.

 1. Ngày 21/12, điện nước dùng cho hoạt động sự nghiệp: 60.000. Trong đó, đơn vị chi trả

bằng tiền mặt theo phiếu chi 111 là 33.200, còn lại đơn vị rút dự toán chi hoạt động thanh

toán.

 1. Ngày 29/12, nhận được chứng từ ghi thu fhi chi ngân sách của số tài sản được nhận viện

trợ ngày 19/12.

 1. Tình hình sửa chữa lớn một TSCĐ thuộc bộ phận sự nghiệp chưa hoàn thành, căn cứ

bảng xác nhận khối lượng sữa chữa lớn hoàn thành tới ngày 31/12 là 26.400.

 1. Chuyển khoản toàn bộ số tiền phải nộp NSNN.
 2. Ngày 31/12, báo cáo quyết toán của đơn vị cấp dưới được phê duyệt theo số thực tế đã

cấp phát trong kì.

 1. Ngày 31/12, quyết toán kì trước được duyệt theo số thực chi.
 2. Ngày 31/12, kết chuyển chi và nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay chờ quyết toán năm

N +1.

 1. Yêu cầu:
 2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 3. Mở sổ cái TK tiền mặt (trích ).

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823