BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tại nhà hàng dịch vụ ăn uống

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tại nhà hàng dịch vụ ăn uống

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán tại nhà hàng dịch vụ ăn uống

Làm kế toán tại nhà hàng ăn uống là một trong những ngành đang thu hút nhiều bạn kế toán nhất tính trên mặt bằng chung so với các ngành nghề khác. Được đánh giá là lĩnh vực có phần nghiệp vụ kế toán không quá phức tạp, quản lý đơn giản, áp lực không cao. Đây là loại hình được rất nhiều bạn kế toán lựa chọn cho bước đầu hành nghề của mình. Vậy làm kế toán trong các công ty, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, nhà hàng có những nghiệp vụ nào cần sử lý, yêu cầu những gì. Cùng ketoantd.com tìm hiểu về hoạt động kế toán tại các đơn vị này nhé

Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu trong nhà hàng

Trường hợp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí NVL trên mức bình thường)
 • Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trên mức bình thường)
 • Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất bình thường thì cuối kỳ, kế toán thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung (chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định) cho từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm)
 • Có TK 627- Chi phí sản xuất chung.

Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, người gây ra thiệt hại sản phẩm hỏng phải bồi thường, ghi:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang TK 154, khi xác định được chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không tính vào giá thành sản phẩm, kế toán phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không được tính vào trị giá hàng tồn kho) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (trường hợp đã kết chuyển chi phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).

Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay hoặc tiếp tục xuất dùng cho hoạt động XDCB không qua nhập kho, ghi:

 • Nợ các TK 641, 642, 241
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Trường hợp sau khi đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận được khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) liên quan đến nguyên vật liệu đó, kế toán ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đối với phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng để sản xuất sản phẩm dở dang:

 • Nợ các TK 111, 112, 331,….
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng với số NVL đã xuất dùng để sản xuất sản phẩm dở dang)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

Kế toán sản phẩm sản xuất thử:

– Các chi phí sản xuất sản phẩm thử được tập hợp trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 131
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

+ Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi tăng giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

 • Nợ TK 241 – XDCB dở dang
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

+ Nếu chi phí sản xuất thử nhỏ hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử, kế toán ghi giảm giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 241 – XDCB dở dang.

m) Trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua hàng (sản phẩm điện, nước…), ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Nhiều nghiệp vụ kế toán trong nhà hàng, dịch vụ ăn uống

Trường hợp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, xác định trị giá thực tế chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và thực hiện việc kết chuyển, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất.

Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Nghiệp vụ kết chuyển giá thành thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành và đã chuyển giao cho người mua và được xác định là đã bán trong kỳ, ghi

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

 • Nợ các TK 641, 642
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Trên đây là một số mẫu nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp nhà hàng, dịch vụ ăn uống thường phát sinh, và các cách định khoản, hạch toán các nghiệp vụ này.

Lưu ý : Thông tin bài viết áp dụng theo thông tư 200 btc.

Ketoantd.com chúc các bạn luôn công tác tốt với chia sẻ trên !

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823