BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp công ty sản xuất.

Các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp công ty sản xuất.

Các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp công ty sản xuất.

Kế toán sản xuất là một trong nhiều loại hình kế toán doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Theo thống kê thì ngành này đang chỉ đứng sau kế toán thương mại về số lượng công ty. Kế toán sản xuất có liên quan nhiều đến các nghiệp vụ về chi phí, tính toán giá thành sản phẩm… Cùng ketoantd.com tìm hiểu về một số nghiệp vụ quan trọng trong công ty, doanh nghiệp sản xuất qua bài viết sau nhé.

Trước tiên chúng ta cần biết các công việc chính hay bản mô tả của kế toán trong công ty sản xuất

 • Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
 • Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
 • Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …
 • Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
 • Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
 • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
 • Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ kế toán chính trong công ty sản xuất

Khi xuất nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu cho phân xưởng sản xuất để sản xuất sản phẩm, ghi:

 • Nợ TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Khi xuất vật liệu để dùng chung cho phân xưởng sản xuất hay phục vụ cho công tác quản lý phân xưởng, ghi

 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Khi tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân phục vụ và nhân viên quản lý phân xưởng, ghi

 • Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 334 – Phải trả CNV.

Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công  đoàn được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, ghi

 • Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác

Khi trích hảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần được trừ vào tiền lương phải trả của cán bộ công nhân viên, ghi

 • Nợ TK 334 – Phải trả CNV
 • Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác

Khi xuất công cụ, dụng cụ cho phân xưởng sản xuất, ghi

 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

Trường hợp giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn cần phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ khác nhau, ghi

 • Nợ TK 142 – Chi phí trả trước
 • Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ (100% giá trị).
 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 142 – Chi phí trả trước (theo mức phân bổ cho từng kỳ).

Khấu hao TSCĐ đang dùng ở phân xưởng sản xuất, ghi

 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

Đối với các chi phí khác có liên quan gián tiếp đến hoạt động của phân xưởng sản xuất như chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, chi phí điện nước, tiếp khách, ghi

 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 111, 112, 331.

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp nhân viên quản lý phân xưởng trong kỳ kế toán, ghi

 • Nợ TK 622 – Chi phí NC trực tiếp
 • Nợ TK 627 – Chi phí SX chung
 • Có TK 335 – Chi phí phải trả.

Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định đang dùng ở phân xưởng sản xuất, ghi

 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 335 – Chi phí phải trả.

Cuối kỳ, kết chuyển các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung sang tài khoản Chi phí SXKD dở dang  để  tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, ghi

 • Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang
 • Có TK 621 – Chi phí NVL trực tiếp
 • Có TK 622 – Chi phí NC trực tiếp
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

Nếu có phế liệu thu hồi nhập kho, ghi

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang.

Giá thành sản xuất thực tế của những sản phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ, ghi

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm
 • Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang.

Trường hợp sản phẩm hoàn thành.không nhập kho, mà  được giao ngay cho khách hàng tại phân xưởng, ghi

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang.

Trên đây là bài hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ kế toán chính thường phát sinh trong công ty, doanh nghiệp sản xuất như, sản xuất đồ gỗ, máy móc, xưởng in, cty may mặc, hay xưởng phim. Và một số thông tin về yêu cầu công việc của một người kế toán sản xuất cần phải làm. Hi vọng với thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều bạn kế toán, bạn nào còn yếu về nghiệp vụ muốn đi học thêm có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế của trung tâm kế toán qua link sau hoặc liên hệ tới trung tâm qua sdt

http://ketoantd.com/trung-tam-mo-lop-day-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh/

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823