BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Các nghiệp vụ kế toán ngân quỹ, ngân sách nhà nước thường gặp

Các nghiệp vụ kế toán ngân quỹ, ngân sách nhà nước thường gặp

Các nghiệp vụ kế toán ngân quỹ, ngân sách nhà nước thường gặp

Đây là mảng kế toán về hành chính sự nghiệp, hiện tại có nhiều bạn kế toán bắt đầu quan tâm đến ngạch này, ketoantd.com xin được gửi tới độc giả một số thông tin về nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước (NSNN), ngân quỹ, kho bạc nhà nước (KBNN)

Đối tượng của kế toán ngân sách nhà nước như sau

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Các khoản thu, chi NSNN theo các cấp ngân sách, các khoản thu, chi các quỹ tài chính khác của Nhà nước
 • Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN
 • Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN
 • Tiền gửi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại KBNN
 • Các khoản kết dư NSNN các cấp
 • Dự toán và tình hình phân bổ dự toán kinh phí các cấp
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn
 • Các loại tài sản của Nhà nước được quản lý tại KBNN

Nội dung kế toán ngân sách nhà nước

Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống về: Tình hình phân bổ dự toán kinh phí NSNN; Tình hình thu, chi NSNN; Tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản của nhà nước do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Các nghiệp vụ kế toán chính trong kế toán ngân sách nhà nước, ngân quỹ, kho bạc nhà nước

Thu thập, ghi chép, xử lý và quản lý dữ liệu tập trung trong toàn hệ thống về tình hình quản lý, phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp; Tình hình thực hiện thu, chi NSNN các cấp; Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN; Các loại tài sản do KBNN quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:

 • Dự toán chi NSNN
 • Các khoản thu, chi NSNN các cấp
 • Các khoản vay và tình hình trả nợ vay của NSNN
 • Các quỹ tài chính, nguồn vốn có mục đích
 • Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân hoặc đứng tên cá nhân (nếu có)
 • Các loại vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền;
 • Các khoản tạm ứng, cho vay, thu hồi vốn vay và vốn khác của KBNN;
 • Các tài sản quốc gia, kim khí quí, đá quí và các tài sản khác thuộc trách nhiệm quản lý của KBNN;
 • Các hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;
 • Các hoạt động nghiệp vụ khác của KBNN.

Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ thanh toán và các chế độ, quy định khác của Nhà nước liên quan đến thu, chi NSNN, vay, trả nợ vay của NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.

Chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu, thông tin kế toán cần thiết, theo yêu cầu về việc khai thác thông tin

Hi vọng những thông tin bên trên có ích đối với các bạn đang tìm hiểu loại hình kế toán vốn rất đặc thù này. 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823