BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Các công việc cần làm của một kế toán trong công ty xây dựng

Các công việc cần làm của một kế toán trong công ty xây dựng

Các công việc cần làm của một kế toán trong công ty xây dựng

Làm kế toán trong công ty xây dựng được dân kế toán đánh giá là phần khó nhất so với các loại hình khác như thương mại, sản xuất, xuất nhập khẩu… Đối với các bạn mới làm kế toán xây dựng hay những bạn chuẩn bị làm kế toán trong một công ty doanh nghiệp xây dựng lại thêm bội phần khó khăn. Vậy quy trình, trình tự các bước làm việc của kế toán tại công ty xây dựng như thế nào, qua bài viết sau ketoantd.com xin được gửi tới bạn đọc những công việc cần làm của kế toán ở công ty xây dựng

Trước tiên cần nói về quy trình làm kế toán xây dựng

Hợp đồng thi công (Chia giai đoạn nghiêm thu, thanh toán) => Dự toán công trình => Vay vốn (nếu có) Phát sinh nghiệp vụ (NVL, Nhân công, khấu hao, bán thầu phụ…) => Ghi nhận giá trị lũy kế phát sinh, nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn => Tính giá thành, ghi nhận tổng doanh thu, lãi lỗ khi công trình hoàn thành => Nghiệm thu toàn bộ, thanh lý, đối chiếu dự toán, đối chiếu công nợ, nhập kho NVL thừa….

Các bước làm kế toán trong doanh nghiệp xây dựng

Chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng

 • Hơp đồng thi công, bảng dự toán từ phòng kỹ thuật, hợp đồng thuê nhân công, thuê lao động thời vụ, hơp đồng thuê thầu phụ;
 • Biên bản nghiệm thu theo giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ, thanh lý hợp đồng;
 • Lưu trữ đầy đủ các chứng từ phát sinh;
 • Đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh. Đối chiếu giữa chứng từ đầu vào và chi phí thực tế để lên kế hoạch cân đối đầu vào;
 • Biên bản đối chiếu công nợ, giấy đề nghị thanh toán…

Xử lý tài khoản nguyên vật liệu chính 621

 • Mua hàng xuất đến công trình luôn mà không thông qua kho : ghi  331/621 ghi nhận cụ thể vật tư cho từng công trình
 • Mua hàng từ kho rồi mới xuất đến công trình : ghi  331/152 -> 152/621 ghi nhận cụ thể vật tư cho từng công trình
 • Lập phiếu điều chuyển kho ghi nhân chi tiết từng loại vật tư, công trình nhận, công trình chuyển nếu có sự điều chuyển  nguyên vật liệu (nvl) từ công trình này sang công trình khác
 • Nhập lại nguyên vật liệu thừa từ công trình vào kho : ghi giảm 621, tăng 152

Xử lý chi phí thuê nhân công  tài khoản 622

 • Sắp xếp, chuẩn bị hợp đồng thuê nhân công, hợp đồng giao khoán
 • Hạch toán chi phí thuê nhân công : 334/622 chi tiết cho từng công trình. Trường hợp không thể chi tiết được hơn nữa sẽ tập hợp để phân bổ và hạch toán vào cuối tháng

Xử lý chi phí máy thi công tài khoản 623

 • Trích khấu hao chi phí này theo từng tháng. Sẽ xuất hiện nhiều loại máy thi công cho nhiều công trình thì kế toán phải liệt kê thời gian sử dụng của máy thi công cho công trình trong thời gian bao lâu để phân bổ khấu hao cho công trình đó
 • Nếu chi phí này khó xác định thì phải tập hợp chung để phân bổ vào cuối tháng

Xử lý chi phí thầu phụ  tài khoản 627

 • Kế toán có nhiệm vụ ghi nhận chứng từ ,hóa đơn từ nhà thầu phụ và tập hợp vào công trình thuê thầu phụ :  331/627
 • Kiểm soát không cho phép nhà thầu phụ xuất 1 hóa đơn cho nhiều công trình nhận thầu
 • Hạch toán chi phí cho công trình : 111, 112 142, 242,  334,…/627 chi tiết theo từng công trình
 • Đối với các chi phí không xác định cho công trình nào thì kế toán tập trung để phân bổ

Công tác kiểm tra, xử lý

 • Phân bổ các chi phí tâp hợp chung cho các công trình. Thông thường phân bổ theo 621
 • Rà soát lại các chứng từ để xem tính đúng đắn để đưa phương án điều chỉnh, bổ sung
 • Hạch toán thuế tạm tính đối với công trình ngoại tỉnh.

Công tác thực hiện báo cáo

 • Báo cáo công nợ, kho cho từng công trình
 • Báo cáo giá thành, bảng cân đối phát sinh, lãi lỗ cho từng công trình
 • So sánh chi phí, giá thành thực tế so với  giá dự toán

Nhiều tài khoản đặc thù trong xây dựng cần người kế toán xử lý

Một số lỗi thường gặp khi làm kế toán xây dựng đặc biệt là đối với những bạn mới làm kế toán xây dựng

 • 1. Không có dự toán cho công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn TSCĐ,…
 • 2. Thủ tục đầu tư chưa đầy đủ: Không có quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán, không tổ chức đấu thầu, đấu giá…
 • 3. Hồ sơ, chứng từ thanh toán tiền chưa đẩy đủ: mua thiết bị không có hóa đơn, chi trả tiền cho đối tác nước ngoài, không thực hiện thanh toán qua NH.
 • 4. Khoản chi cho hoạt động XDCB không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
 • 5. Giá trị trên Báo cáo chi tiết đầu tư từng công trình chênh lệch với sổ kế toán.
 • 6. Thực hiện sửa chữa lớn không có phê duyệt của Giám đốc
 • 7. Chi phí sửa chữa lớn đưa vào chi phí SXKD trong kì mà không phân bổ
 • 8. Phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí khấu hao vào giá trị công trình chưa hợp lý, không có tiêu thức phân bổ thích hợp.
 • 9. Chi phí XDCB dở dang cuối kì xác định chưa phù hợp, chỉ trên cơ sở ước tính.
 • 10. Không chi tiết các khoản đầu tư XDCB cuối kì là của công trình nào.
 • 11. Chi phí XDCB dở dang tồn đọng từ nhiều kì chưa được xử lý, đầu tư tiếp…
 • 12. Hóa đơn đầu vào không phù hợp với tiến trình công trình, hoặc sau khi xuất hóa đơn xác định doanh thu mới có hóa đơn đầu vào
 • 13. Xuất hóa đơn không đúng thời điểm xác định doanh thu xây lắp
 • 14. Không xuất hóa đơn của phần bảo hành cùng với giá trị công trình
 • 15. Không kê khai và nộp thuế vãng lai đối với những công trình ngoại tỉnh

Trên đây là một số quy trình, phương pháp, các công việc yêu cầu một người kế toán làm trong đơn vị xây dựng phải thực hiện, cũng như chỉ ra môt số lỗi thường gặp để các bạn có thể tránh được.

Một khó khăn khác mà người kế toán gặp phải đó là làm việc tại những công ty cổ phần xây dựng mới thành lập, khi mà phòng kế toán chưa ổn định, hoàn thiện nếu bạn làm người mới không có kinh nghiệm xử lý những tồn tại này sẽ vô cùng khó khăn.

Giải pháp ketoantd.com mang lại cho những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm hay những bạn muốn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn ở lĩnh vực kế toán xây dựng là theo học khóa kế toán xây dựng trên chứng từ thực tế, trung tâm dạy theo phương pháp 1 kèm 1, kế toán trưởng trực tiếp kèm cặp , hướng dẫn giảng dạy

Link tham khảo chương trình học kế toán xây dựng trên chứng từ thực tế với kế toán trưởng

http://ketoantd.com/khoa-hoc-thuc-hanh-ke-toan-xay-dung-xay-lap-thuc-te-uy-tin/

Số điện thoai liên hệ tới trung tâm khi có thắc mắc, yêu cầu cần hỗ trợ vui lòng gọi

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823