BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bộ 26 chuẩn mực kế toán việt nam bằng tiếng anh mới nhất

Bộ 26 chuẩn mực kế toán việt nam bằng tiếng anh mới nhất

Bộ 26 chuẩn mực kế toán việt nam bằng tiếng anh mới nhất

 Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng anh chuyên ngành kế toán, đặc biệt đối với những bạn đang tìm hiểu bộ 26 chuẩn mực kế toán việt nam bằng tiếng anh.  Sau khi ketoantd.com nhận được nhiều câu hỏi như chuẩn mực kế toán tiếng anh là gì hay download bộ chuẩn mực kế toán ở đâu. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết vấn đề này nhé

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực

Số chuẩn mực Tên chuẩn mực tiếng việt Tên tiếng anh
02 Hàng tồn kho INVENTORIES
03 Tài sản cố định hữu hình TANGIBLE FIXED ASSETS
04 Tài sản cố định vô hình INTANGIBLE FIXED ASSETS
14 Doanh thu và thu nhập khác TURNOVER AND OTHER INCOMES

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

Số chuẩn mực Tên chuẩn mực tiếng việt Tên tiếng anh
01 Chuẩn mực chung GENERAL STANDARD
06 Thuê tài sản LEASES
10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES
15 Hợp đồng xây dựng CONSTRUCTION CONTRACTS
16 Chi phí đi vay BORROWING COSTS
24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ CASH FLOW STATEMENTS

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

Số chuẩn mực Tên chuẩn mực tiếng việt Tên tiếng anh
05 Bất động sản đầu tư INVESTMENT PROPERTY
07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết ACCOUNTING FOR INVSTMENTS IN ASSOCIATES
08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh FINANCIAL REPORTING OF INTEREST IN JOINT VENTURES
21 Trình bày báo cáo tài chính PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS
25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND ACCOUNTING FOR INVSTMENTS IN SUBSIDIARIES
26 Thông tin về các bên liên quan RELATES PARTY DISCLOSURES

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

Số chuẩn mực Tên chuẩn mực tiếng việt Tên tiếng anh
17 Thuế thu nhập doanh nghiệp INCOME TAXES
22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự DISCLOSURES IN FINANCIAL STATEMENTS OF BANKS AND SIMILAR FINANCIAL INSTITUTIONS
23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE
27 Báo cáo tài chính giữa niên độ INTERIM FINANCIAL REPORTING
28 Báo cáo bộ phận SEGMENT REPORTING
29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES, ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

Số chuẩn mực Tên chuẩn mực tiếng việt Tên tiếng anh
11 Hợp nhất kinh doanh BUSINESS COMBINATION
18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng PROVISIONS, CONTINGENT ASSETS AND LIABILITIES
19 Hợp đồng bảo hiểm INSURANCE CONTRACT
30 Lãi trên cổ phiếu EARNING PER SHARE

Trên đây là bộ chọn vẹn 26 chuẩn mực kế toán việt nam chuyển ngữ sang tiếng anh ketoantd.com tổng hợp được gửi tới độc giả. Bạn nào cần download bộ chuẩn mực này bằng tiếng anh vui lòng để lại email để trung tâm gửi cho bạn tham khảo tìm hiểu nhé

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823