BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bản mô tả các công việc cần làm của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Bản mô tả các công việc cần làm của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Bản mô tả các công việc cần làm của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là một trong những vị trí được nhiều bạn trẻ mong muốn được làm nhất ở trong doanh nghiệp.Tuy nhiên công việc phải làm của kế toán tổng hợp là gì, kế toán tổng hợp làm những gì, yêu cầu trình độ của kế toán tổng hợp ra làm sao thì không phải ai cũng biết. Cùng ketoantd.com điểm qua một số thông tin về yêu cầu công viêc, các nghiệp vụ cần người kế toán tổng hợp xử lý trong một doanh nghiệp thực tế

Bản mô tả các công việc chính của người kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Khác với kế toán quản trị, kế toán nội bộ đi sâu vào việc quản lý bộ máy kế toán thì người kế toán tổng hợp chủ yếu xử lý mọi nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Sau đây là nội dung miêu tả các công việc cần xử lý của 1 người kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp tư nhân thương mại, buôn bán, du lịch, vàng bạc, xăng dầu…

 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách, thuế GTGT và báo thuế  khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ của toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo khối văn phòng và tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
 • Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng  kế toán tài vụ .
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Kiến nghị và đề xuất  biện pháp khắc phục cải tiến.

Bảng mô tả chi tiết công việc theo chu kì thời gian của kế toán tổng hợp

Công việc mỗi ngày của kế toán tổng hợp

 • – Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.công việc của kế toán tổng hợp
 • – Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/ chi tiền,..
 • – Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
 • – Theo dõi và quản lý công nợ.
 • – Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • – Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

Công việc hàng tháng

 • – Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • – Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Chi tiết xem tại đây: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • – Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ…Hạch toán các khoản phân bổ đó
 • – Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 • – Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng;
 • – Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;
 • – Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • – Lập các Báo cáo Thuế theo quy định.
 • – Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN
 • – Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu … )

Công việc kế toán cần làm của quý

 • – Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý).
 • – Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.
 • Thuế TNDN: Không cần nộp tờ khai. Tự tính số tiền thuế TNDN (Nếu có phát sinh thì đi nộp tiền thuế TNDN)
 • – Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
 • – Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)
 • – Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;
 • – Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;

Công việc hàng năm

 1. Đầu năm:
 • – Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)
 • – Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập)
 • – Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như:
 • Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ
 • Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
 1. Cuối năm:
 • – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • – Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • – Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • – Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
 • – Lập báo cáo tài chính.
 • – Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
 • – In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,….)

Mục đích công việc của kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm theo dõi, hạch toán tài sản cố định,theo dõi và hạch toán hàng hóa vật tư, , các khoản chi phí gia công và tính giá thành sản phẩm, chi phí trả trước, doanh thu chi phí và theo dõi các khoản phải vay, phải trả của Công ty. Kê khai, báo cáo thuế định kỳ và hỗ trợ Kế toán trưởng lập kế hoạch dòng tiền, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

5 yêu cầu, tiêu chuẩn chính của một người kế toán tổng hợp

Do đặc thù công việc như bảng mô tả trên nên để kế toán tổng hợp công tác tốt cần có các kỹ năng sau đây

 • – Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
 • – Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • – Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
 • – Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty
 • – Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán)

Trên đây là một số thông tin về yêu cầu, công việc, mục đích của một người kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình kế toán ở công ty mà có những điều chỉnh phù hợp, công việc thực tế hàng ngày, hàng tháng sẽ có đôi chút thay đổi. Ví dụ như tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ sẽ khác chút ít với làm kế toán tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà hàng. Thông tin chúng tôi gửi tới mang tính tham khảo chứ không phải một khuôn mẫu hay bảng mô tả chi tiết khung chương trình đại học, cao đẳng, sơ cấp kế toán

Ketoantd.com hi vọng thông tin trên giúp ích được cho nhiều bạn trẻ đang tìm hiểu về kế toán tổng hợp

 

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823