BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng thương mại

Kênh thông tin chia sẻ kho bài tập, đề thi về kế toán doanh nghiệp, ngân hàng liên quan đến một số vấn đề sau

  • Doanh nghiệp thương mại dịch vụ
  • Nghiệp vụ ngân quỹ, cho vay
  • Nghiệp vụ cho thuê tài chính
  • Nghiệp vụ ngoại tệ

Bài tập số 1

Ngày 17/7/2014, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường hợp sau:

a)  Ngày 17/10/2014, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán. 

b)  Ngày 20/9/2014, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là 0.2%/tháng.

Bài giải số 1

–  Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là: 150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng

–  Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là: 150 – 147.0012 = 2.9988 triệu đồng

Nợ 1011 : 147.001176 triệu đồng
Nợ 388 : 2.9988 triệu đồng

Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

– Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí: Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng Có 388 : 0.9996 triệu đồng

a) Trường hợp khách hàng đến rút tiền đúng kỳ hạn:

Nợ 4232.3 tháng.N  :150 triệu đồng

Có 1011                   :150 triệu đồng

b) Trường hợp khách hàng rút trước hạn:

Khi đó ngân hàng sẽ tính lãi không kỳ hạn trên số tiền thực tế gửi vào. (từ 17/7/2014 đến 20/9/2014: 65 ngày)

– Số tiền lãi là: 147.0012 * 0.2% * 65 / 30 = 0.637 triệu đồng

– Số tiền khách hàng nhận được vào ngày 20/9/2014 là:

150 + 0.637 – 2.9988 = 147.6382 triệu đồng Ở đây, ta thấy xảy ra hai trường hợp:

1) Nếu tại thời điểm này, Ngân hàng đã phân bổ lãi vào chi phí cả 3 tháng, như vậy, ta hạch toán ngược lại để làm giảm chi phí.

Nợ 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng

Có 1011

:147.6382 triệu đồng

Có 801

:2.3618 triệu đồng (2.9988-0.637)

2) Nếu ngân hàng mới chỉ phân bổ lãi vào chi phí trong 2 tháng đầu. Lúc này, tài khoản 801 đang có số dư nợ là 0.9996 * 2 =1.9992 triệu đồng, và tài khoản 388 có số dư nợ là 0.9996 triệu đồng.

Ta hạch toán như sau:

Nợ 4232.3 tháng.N : 150 triệu đồng

Có 1011 : 147.6382 triệu đồng
Có 801 : 1.3622 triệu đồng (1.9992-0.637)
Có 388 : 0.9996 triệu đồng

Bài tập 2

Tại 1 NH X, doanh nghiệp A có hạn mức tín dụng trong quý 3/2014 là 500 trđ.

Trong quý 3/2014 có các nghiệp vụ:

– 7/7/14:DN A đến rút tiền vay 150trđ -> dư nợ: 150trđ -> HMTD còn: 350trđ.

– 25/7/14: DN A đến rút tiếp 150trđ -> dư nợ: 300trđ -> HMTD còn: 200trđ.

– 31/7/14: DN A trích toài khoản tiền gửi của mình tại NH X để trả lãi

– 15/8/14: DN A đến rút tiếp 200trđ ->dư nợ: 500trđ -> HMTD còn: 0đ.

– 31/8/14: do làm ăn có lãi nên DN A đem tiền mặt lại NH X để trả hết lãi trongtháng 8 và trả luôn nợ gốc. (Vì đây là hình thức cho vay theo HMTD nên NH X quy định DN A phải trả lãi hàng tháng). Cho biết lãi suất 1.5%/tháng.

Bài giải

Ta có thể hạch toán các nghiệp vụ trên tại NH X như sau:

Ngày 7/7: Nợ 2111.DN A : 150 triệu đồng
  Có 1011 : 150 triệu đồng
Ngày 25/7: Nợ 2111.DN A : 150 triệu đồng
  Có 1011 : 150 triệu đồng

Ngày 31/7:

Lãi phải trả = (150*18 + 300*6):30  * 1.5%= 2.25 triệu đồng

Nợ 4211.DN A      : 2.25 triệu đồng

Có 702.DN A           : 2.25 triệu đồng

Ngày 15/8:

Nợ 2111.DN A      : 200 triệu đồng

Có 1011                    : 200 triệu đồng

Ngày 31/8:

Lãi phải trả là: (300*15 + 500*16) :30 * 1.5% =  6.25 triệu đồng

Doanh nghiệp A trả lãi tháng 8 và trả nợ gốc là:  
  – Nợ 1011 : 6.25 triệu đồng  
  Có 702.DN A : 6.25 triệu đồng  
  – Nợ 1011 : 500 triệu đồng  
  Có 2111.DN A : 500 triệu đồng

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823