BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập môn thực hành ghi sổ sách kế toán có lời giải mới nhất

Bài tập môn thực hành ghi sổ sách kế toán có lời giải mới nhất

Bài tập môn thực hành ghi sổ sách kế toán có lời giải mới nhất

Đây là môn học cũng như một nghiệp vụ kế toán quan trọng của người kế toán sau này. Tuy nhiên lại có rất ít nguồn tài liệu như sách, giáo trình, bài giảng chuyên sâu về vấn đề thực hành kế toán chứng từ ghi sổ sách dẫn đến việc học phần hành này khá khó khăn đối với các bạn tự học kế toán. Hiểu được khó khăn trên hôm nay trang tin chuyên về kế toán ketoantd.com gửi tới độc giả bài tập, bài thi môn ghi sổ sách kế toán, bài giải sẽ được chúng tôi update ngay tại bài viết này sau vài ngày tới. Mời độc giả theo dõi

ĐỀ THI Môn : Thực hành Ghi sổ sách kế toán (Thời gian 120 phút) ——

Tình hình tài sản của một Doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/200x như sau (Đvị : 1000 đồng)

1.TSCĐHH 50.000.000 11.Khoản phải thu khác 5.000.000
2.Hao mòn TSCDHH 10.000.000 12.Khoản phải trả khác 4.000.000
3.Nguyên vật liệu 5.000.000 13.Thuế và các khoản phải nộp 5.000.000
4.CCDC 1.000.000 14.Tài sản thiếu chờ xử lý 1.000.000
5.Chi phí sản xuất KDDD 2.000.000 15.Tài sản thừa chờ xử lý 2.000.000
6.Thành phẩm 3.000.000 16.Lợi nhuận chưa phân phối 3.000.000
7.Tiền mặt 5.000.000 17.Nguồn vốn kinh doanh 50.000.000
8.TGNH 14.000.000 18.Quỹ đầu tư phát triển 2.000.000
9.Nợ người bán 6.000.000 19.Nguồn vốn ĐTXDCB 5.000.000
10.Người mua nợ 4.000.000 20.Quỹ khen thưởng ,PL 1.000.000
21.Vay ngắn hạn 2.000.000

Chi tiết

 • Thành Phẩm A :1000 cái x 2.000.000đ/c = 2.000.000.000đ
 • Thành phẩm B :1000 cái x 1.000.000 đ/c = 1.000.000.000 đ

Trong tháng 01/200X phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 • 1. Doanh nghiệp được cấp 1 TSCĐHH trị giá 10.000.000
 • 2. Doanh nghiệp mua một số NVL chưa trả tiền người bán 3.000.000
 • 3. Doanh nghiệp rút tiền gửi Ngân Hàng về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000
 • 4. Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua 1 số CCDC 1.000.000
 • 5. Doanh nghiệp được người mua trả nợ bằng TM 2.000.000 , TGNH 1.000.000
 • 6. Doanh nghiệp thu các khoản phải thu khác bằng TM 500.000
 • 7. Doanh nghiệp dùng tiền gửi NH trả nợ Nhà nước ( thuế) 1.000.000
 • 8. Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả các khoản phải trả khác 400.000
 • 9. Tài sản thừa chờ xử lý giải quyết tăng NVKD 1.000.000
 • 10. DN vay ngắn hạn NH trả nợ người bán 2.000.000
 • 11. Dùng lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh 1.000.000
 • 12. DN được người mua trả nợ 5.000.000 bằng TM.Sau đó doanh nghiệp trả hết nợ vay ngắn hạn
 • 13. DN chi quỹ khen thưởng ,PL bằng TGNH 500.000
 • 14. Tài sản thiếu chờ xử lý giải quyết giảm nguồn vốn kinh doanh 500.000
 • 15. Doanh nghiệp bán 500 thành phẩm A giá bán bao gồm thuế GTGT là 2.420.000 đ/c .đã thu bằng Tiền mặt. (cho biết thuế suất thuế GTGT là 10%,Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp là 25%)

Yêu cầu:

 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,
 • Ghi sổ Nhật ký Chung
 • Mở sổ cái tất cả các tài khoản có liên quan
 • Lập bảng cân đối tài khoản vào cuối tháng
 • Lập bảng cân đối kế toán vào cuối tháng
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Đơn vị

(Chú ý : không được sử dụng bảng Hệ thống Tài Khoản ,được sử dụng mẫu báo cáo sổ sách in sẵn

Trên đây là bài tập môn ghi sổ sách kế toán, hướng dẫn bài giải của đề thi này ketoantd.com sẽ gửi tới từng độc giả có yêu cầu qua email. Bạn nào cần file bài tập này cũng có thể gửi email cho trung tâm để nhận các file .pdf, .doc…Ketoantd.com chúc các bạn công tác tốt

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823