BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập kế toán tiền lương có lời giải

Bài tập kế toán tiền lương có lời giải

Là một phần quan trọng của kế toán tài chính 1, chương tiền lương là kiến thức mà kế toán viên cần bổ sung càng sớm càng tốt, rất nhiều nhà tuyển dụng phỏng vấn kế toán đều hỏi về vấn đề xử lý lương để kiểm tra kiến thức và kinh nghiệm làm việc của kế toán viên. Có rất nhiều vấn đề và kĩ năng liên quan đến kế toán lương. Hãy cùng ketoantd tìm hiểu vấn đề này nhé.

Bài tập kế toán tiền lương mới nhất có lời giải được lấy từ ví dụ ngoài đời thật sẽ hướng dẫn giúp các bạn học viên tránh được bỡ ngỡ khi phải xử lý tình huống ngoài đời thật. Trước khi xem đáp án hi vọng bạn đã nỗ lực giải bài tập kế toán lương này. Một doanh nghiệp mà kế toán không có đủ kinh nghiệm giải quyết nghiệp vụ lương thì anh em trong công ty còn phải nghe bài ca tiền lương của cù trọng xoay và cao tùng anh bản mp3 dài dài 🙂

Tại một doanh nghiệp sản xuất có tài liệu về tiền lương và khoản phải trích theo lương trong tháng 1 như sau: (đơn vị: 1000 VNĐ)

I. Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng: 45.000

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/N

1.  Rút tiền ngân hàng về chuẩn bị trả lương: 45.000

2. Trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động: 42.000, số còn lại đơn vị tạm giữ vì công nhân đi vắng chưa lĩnh.

3.  Các khoản khấu trừ vào lương của người lao động bao gồm tạm ứng: 10.000 và khoản phải thu khác: 8.000

4. Tính ra số tiền lương và các khoản khác phải trả trong tháng theo báo cáo như sau:

Bộ phận Lương chính Lương phép Thưởng thi đua BHXH Cộng
1. Phân xưởng 1

– Công nhân SXTT

– Nhân viên gián tiếp

87.000

81.500

5.500

6.000

6.000

5.000

4.000

1.000

2.000

2.000

100.000

93.500

6.500

2. Phân xưởng 2

– Công nhân SXTT

– Nhân viên gián tiếp

 

110.000

101.000

9.000

4.000

4.000

8.000

6.500

1.500

3.000

2.500

500

125.000

114.000

11.000

3. B.P tiêu thụ

10.600

1.000

500

600

12.700

4 BP QLDN

9.400

1.000

1.000

1.400

12.800

Tổng cộng

217.000

12.000

14.500

7.000

250.500

 

5. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định

6. Nộp KPCĐ (1%), BHXH (20%), BHYT (3%) cho cơ quan quản lý quỹ bằng tiền chuyển khoản.

7. Rút tiền gửi ngân hàng về chờ chuẩn bị trả lương: 180.000

8. Thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động: 183.000 trong đó, lương kỳ này: 158.500, lương kỳ trước tạm giữ hộ: 3.000, BHXH: 7.000, tiền thưởng: 14.500

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào TK

Bài giải:

NV1. Rút tiền NH về chuẩn bị trả lương, quỹ tiền mặt tăng

Nợ 111:    45.000

Có 112:          45.000

NV2. Trả lương kỳ trước chưa lĩnh: (Có 338), và lương trong tháng:

Nợ 334: 45.000

Có 3388 (Lương kỳ trước chưa lĩnh): 3.000

Có 111:          42.000

NV3. Các khoản khấu trừ vào lương: tạm ứng (Tk141), và phải thu khác (138)

Nợ 334:          18.000

Có 141:          10.000

Có 138:          8.000

NV4. CP CN trực tiếp SX: = 81.5+ 6+101+4=192.5            (cả hai phân xưởng -622)

Cp SX chung (Nviên gián tiếp):=  5.5+9.0= 14.5  ( Cả hai phân xưởng –627)

Tương tự với các TK 641,642

Định khoản:

4a.       Nợ 622: 192.5

-PX1: 87.5

-PX2: 105.0

Nợ 627: 14.5

-PX1: 5.5

-PX2: 9.0

Nợ 641: 11.6

Nợ 642: 10.4

Có 334: 229.

4b.      Nợ 431 (4311:quỹ khen thưởng)     : 14.5

Nợ 338 (3383- BHXH)                    :  7.0

Có 334:          21.5

NV5. Trích các khoản theo lương:

Nợ 334: (Phần trừ vào TN CNV): (5% +1%) *229 =13.74

Nợ 622:          192.5 *(15%+2%+2%) = 36.575

Nợ 627:          14.5 * 19% = 2.755

Nợ 642:          10.4 * 19% = 1.976

(Có 338: 57.25)

Có 3382 – KPCĐ:    229* 2% =4.58

Có 3383 – BHXH:    229 *20% = 45.8

Có 3384- BHYT:       229 * 3% = 6.87

NV6. Nộp các khoản trích cho cơ quan quản lý quỹ bằng chuyển khoản:

Nợ 338:          54.960

– 3382: 2.29

– 3383: 45.8

– 3384: 6.780

Có 112: 54.96

NV7. Nợ 111: 180

Có 112: 180

NV8. Thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động:

Nợ 334:          180

Nợ 338:          3

Có 138.

 

Các bài tập tính lương trong excel cũng là vấn đề mà nhiều kế toán viên tương lai sẽ gặp phải.

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01-2003
Số
Thứ Tự

Nhân Viên
Họ Tên
Nhân Viên
Phòng
Ban
Chức
Vụ
Phụ Cấp
Chức Vụ
Lương
Cơ Bản
Thực
Lãnh
A01 Nguyên 550,000
B01 PGĐ 450,000
A02 My TP 430,000
C02 Hoàng NV 300,000
A03 Thanh TP 450,000
B02 Hạnh PP 350,000
C01 Chi NV 300,000
B03 Hiền NV 330,000
A04 Trâm NV 320,000
B06 Tùng NV 310,000
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo 220,000 3,790,000 #######

 

BẢNG TRA PHÒNG BAN

Phòng Ban
A B C
Tên
Phòng Ban
Kế Hoạch Hành Chính Kế Toán
BẢNG TRA PHỤ CẤP
50000
PGĐ 40000
TP 30000
PP 20000
NV 10000
Yêu Cầu
Câu 1 Sử dụng công thức hãy điền giá trị cho cột Số Thứ Tự
Câu 2 Căn cứ vào ký tự đầu tiên bên trái của Mã Nhân Viên và BẢNG TRA PHÒNG BAN,
hãy điền tên phòng ban cho các nhân viên ở cột Phòng.
Câu 3 Căn cứ vào số liệu ở cột Chức Vụ và BẢNG TRA PHỤ CẤP, hãy tính tiền Phụ Cấp Chức Vụ cho mỗi nhân viên
Câu 4 Tính Thực Lãnh cho mỗi nhân viên biết rằng Thực Lãnh = Phụ Cấp Chức Vụ + Lương
Câu 5 Tính Tổng Cộng cho cộtt Thực Lãnh
Câu 6 Thao tác định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Các dạng bài tập về tiền lương bạn cần học để biết cách làm:

 • hạch toán tiền lương
 • kiểm toán về tiền lương
 • môn quản trị nhân lực về tiền lương
 • kế toán tiền lương hành chính sự nghiệp
 • tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm (ca đêm)
 • tính tiền lương theo sản phẩm
 • tính lương và bảo hiểm
 • code bài tập lớn phương pháp tính ngô thu lương
 • bài tập excel tính hệ số lương
 • tính lương quản trị nguồn nhân lực
 • tính lương theo thời gian
 • tính lương hưu trí (đúng tuổi và trước tuổi)
 • phương pháp tính thầy ngô thu lương ( rất hot năm 2013 và 2014)
 • tính lương theo sản phẩm lũy tiến
 • bài tập trích trước tiền lương nghỉ phép
 • tính lương theo sản phẩm tập thể
 • kế toán lương doanh nghiệp vừa và nhỏ (xây dựng, thương mại, xây lắp, dịch vụ…)
 • Tìm hiểu thêm về quy định pháp luật luật lao động hiện hành (ví dụ như quyết định 48, thông tư 200)
 • định khoản bút toán tiền lương
 • đối với các doanh nghiệp outsource thì sẽ có thêm khoản tiền lương công nhân thuê ngoài, đối với doanh nghiệp bán hàng thì sẽ là tiền lương phải thanh toán cho nhân viên bán hàng
 • định khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương
 • tiền lương nghỉ lễ
 • tạm ứng tiền lương định khoản thế nào?
 • chi phí tiền lương

Rõ ràng là nhiệm vụ của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp là rất quan trọng và không hề dễ dàng, nắm vững được sơ đồ và quy trình nghiệp vụ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đơn giản hơn rất nhiều.

Việc học kế toán doanh nghiệp – thì lý thuyết là rất khó để nắm rõ vấn đề – việc tìm hiểu bài tập mẫu và bài giải là phương pháp học dễ hiểu dễ nhớ. Download sách bài tập kế toán doanh nghiệp để học cũng là 1 kĩ năng cần thiết.

Ngoài các kiến thức kế toán tổng hợp ra, nghiệp vụ của kế toán còn phụ thuộc rất nhiều vào loại hình doanh nghiệp ví dụ như: doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ nghiệp vụ sẽ khác nhau tương đối và tài chính doanh nghiệp không chuyên, thuế thu nhập doanh nghiệp

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823