BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài Tập Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Có Lời Giải

Bài Tập Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Có Lời Giải

Bài Tập Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Có Lời Giải

Bài tập , bài giảng kế toán , đề thi , bài thi trắc nghiệm kế toán

VD1:  Công ty A có tình hình số dư đầu kỳ các tài khoản như sau: (đơn vị tính: VNĐ)

TK 111:  20.000.000      TK 211:  150.000.000

TK 112:  150.000.000    TK 331:  50.000.000

TK 156:  35.000.000      TK 311:  25.000.000

TK 153:  5.000.000       TK 411:  260.000.000

TK 334:  5.000.000       TK 421:  20.000.000

* Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1) Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt: 90.000.000

2) Vay ngắn hạn NH trả nợ cho người bán 25.000.000

3) Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 25.000.000, giá bán là 30.000.000 tiền hàng chưa thanh toán.

4) Xuất công cụ, dụng cụ cho bộ phận bán hàng là 500.000 và trả bộ phận quản lý doanh nghiệp là 500.000

 5) Tính ra tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng là 1.000.000 và cán bộ quản lý doanh nghiệp 2.000.000

6) Dùng tiền mặt mua hàng hoá nhập kho 60.000.000

7) Xuất bán một số hàng hoá có giá vốn 60.000.000, giá bán 70.000.000 thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.

8) Chỉ tiền mặt lương cho cán bộ công nhân viên 3.000.000

9) Kết chuyển doanh thu, chi phí và lãi (lỗ) lúc cuối kỳ.

 Yêu cầu:

– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên các tài khoản liên quan và xác định kết quả lãi, lỗ.

  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (ĐVT: 1 000đ)

Lời giải:

(1)  Nợ TK 111: 90.000

            Có TK 112: 90.000

(2)  Nợ TK 331: 25.000

            Có TK 311: 25.000

(3a) Nợ TK 632: 25.000

             Có TK 156: 25.000

(3b) Nợ TK 131: 30.000

             Có TK 511: 30.000

(4)  Nợ TK 641: 500

      Nợ TK 642: 500

           Có TK 153: 1.000

(5)  Nợ TK 641: 1.000

      Nợ TK 642: 2.000

            Có TK 334: 3.000

(6)  Nợ TK 156: 60.000

            Có TK 111: 60.000

(7a) Nợ TK 632: 60.000

             Có TK 156: 60.000

(7b) Nợ TK 112: 70.000

             Có TK 511: 70.000

(8)  Nợ TK 334: 3.000

            Có TK 111: 3.000

(9a) K/c doanh thu thuần,

Nợ TK 511: 100.000

      Có TK 911: 100.000

(9b) Kết chuyển giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 85.000

     Có TK 632: 85.000

(9c) Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911: 1.500

     Có TK 641: 1.500

(9d) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.500

     Có TK 642: 2.500

(9e) Kết chuyển lãi

Nợ TK 911: 11.000

      Có 42 1: 11.000

4. Một số bài tập kế toán bán hàng giúp bạn đọc tự ôn tập

VD2:Công ty B có số dư đầy kỳ:
TK thành phẩm: 8.000
TK hàng gửi bán: 16.000
Các nghiệp vụ phát sinh:
1. Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sản xuất theo giá thành sản xuất thực tế: 20.000
2. Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, giá vốn thành phẩm xuất kho là 12.000, giá bán chưa thuế 14.000, thuế GTGT 10%
3. DN bán được số hàng gửi bán kỳ trước, thu bằng tiền gửi ngân hàng là 22.000(gồm cả thuế GTGT 10%)
4. Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, tổng giá vốn 10.000. người mua chấp nhận trả số tiền hàng là 14.850 bằng tiền mặt(gồm cả thuế GTGT 10%)
5. Khách hàng kiểm nhận và chấp nhận mua 2/3 số hàng gửi bán trong kỳ, 1/3 còn lại khách hàng từ chối mua, DN dã thu hồi về nhập kho đủ.
6. Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:
_Tiền lương nhân viên bán hàng: 1.000
_Trích BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lê quy định tính vào chi phí.
_Khấu haoTSCD dùng cho bán hàng: 300
7. Tổng chi phi quản lý DN phát sinh trong kỳ:
_Tiền lương nhân viên quản lý DN: 5.000
_Trích KPCD, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí.
_Khấu hao TSCD dùng cho quản lý DN: 400
_Chi phí bằng tiền mặt: 200
Yêu Cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

VD3:  Các nghiệp vụ phát sinh của công ty C như sau:

 1. Mua 1 lô hàng hóa nhập kho, giá mua chưa thuế 25.800.000 thuế VAT 10% chưa thanh toán tiền, hàng về nhập kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 800.000, chưa rõ nguyên nhân, DN nhập kho theo số thực tế.
 2. Lô hàng đang đi đường về nhập kho phát hiện thừa số hàng trị giá là 350.000 chưa rõ nguyên nhân. Biết trị giá lô hàng đang đi đường là 30.500.000, DN nhập kho cả số hàng thừa.
 3.  Mua 1 lô hàng giá mua chưa thuế 22.000.000 thuế 10% chưa trả tền, số hàng trên được xử lý như sau:
  – 1/2 số hàng trên gửi bán cho cty H, giá bán chưa thuế 15.000.000 thuế 10%
  – Số còn lại nhập kho đủ
 4. Mua 1 lô hàng giá mua chưa có thuế 66.000.000 thuế 10% chưa thanh toán tiền. số hàng trên xử lý như sau:
  1/3 số hàng bán thẳng cho cty H, giá bán chưa thuế 45.000.000 thuế 10%, thanh toán chuyển khoản
  – số còn lại chuyển cho cơ sở đại lý M
 5.  DN xuất kho hàng hóa giao cho cơ sở đại lý, giá XK 20.500.000 thặng số thương mại 20%, hoa hồng đại lý 3% trên tổng giá thanh toán, thuế hoa hồng và dịch vụ đại lý 10%
 6.  Xuất kho lo hàng bán theo phương thức trả chậm, giá bán chưa thuế 51.000.000, giá bán trả chậm 56.000.000 thuế VAT 10% thu tiền ngay tại thời điểm bán 15.000.000 bằng tiền mặt, số còn lại thu dần. Biết giá vốn của lô hàng 45.00.000
 7. Nhập kho lo hàng nhập khẩu, biết giá trị của hàng nhập khẩu là 300.000.000 (giá tính thuế) chưa thanh toán, thuế nhập khẩu phải nộp 10%, thuế GTGT 10%. chi phí vận chuyển về nhập kho chi bằng tiền mặt 1.200.000
 8.  Xuất khẩu trực tiếp một lô hàng ,giá xuất kho 420.000.000 giá xuất khẩu theo giá FOB Hải Phòng 25.000 USD, thuế xuất khẩu phải nộp 5% khách hàng chưa thánh toán, tỷ giá thực tế ngày xuất khẩu 21.000đ/USD
 9. Thanh toán tiền cho bên xuất khẩu bằng L/C 2.000USD bằng tiền gửi ngân hàng 10.000USD biết tỷ giá ngày ký quỹ là 20.400đ/USD, tỷ giá ngày nhận nợ 20.600đ/USD, tỷ giá xuất ngoại tệ 20.500đ/USD
 10. Nhập khẩu một lô hàng có giá trị trên hóa đơn thương mại do bên bán cấp là 21.000USD, chưa thanh toán tiền. Thuế suất thuế nhập khẩu là 15% thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 10% thếu GTGT 10% tỷ giá giao dịch là 21.000đ/USD. Lô hàng đã về nhập kho đủ:
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Trên đây là một số bài tập kế toán bán hàng sẽ giúp bạn đọc luyện tập để nắm vững kiến thức hơn

TAGS : tiểu luận kế toán , đề cương ôn tập môn kế toán , các trả lời câu hỏi trắc nghiệm , tt 200 kế toán , học kế toán thương mại , tài liệu lý thuyết kt , cách ôn tập kt

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823