BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân có lời giải

Bài tập kế toán thuế thu nhập cá nhân có lời giải

Bài tập tình huống tính môn thuế thu nhập cá nhân của Tuấn Đạt Đa có lời giải theo quy định luật thuế mới nhất năm 2017:

Mr Tuấn Đạt Đa có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 80 triệu VNĐ

Trong đó Ông được công ty phụ cấp các khoản như sau:

Tiền ăn cơm buổi trưa:  1.000.000 đồng

Tiền phụ cấp điện thoại trả sau:  1.000.000 đồng

Ông có tham gia 2 bảo hiểm đó là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Ông đang nuôi  1 con nhỏ dưới 18 tuổi

Trong tháng Ông không tham gia bất kì hoạt động từ thiện nào cả

Bạn hãy tính thuế thu nhập cá nhân tạm nộp của Tuấn Đạt Đa là bao nhiêu tiền?

Lưu ý: bạn nên cố gắng tự giải bài tập này trước khi xem đáp án

Bài giải:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân của Tuấn Đạt Đa được tính như sau

Áp dụng theo công thức tính thuế của biểu thuế lũy tiến từng phần:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế   x   Thuế suất

Thu nhập tính thuế =  Thu nhập chịu thuế  – các khoản giảm trừ

Tổng lương = 80.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000 = 82.000.000 vnđ

Tuy nhiên ông đã dùng hết 700.000 tiền ăn và 300.000 tiền điện thoại

Thu nhập chịu thuế = Tổng lương – (tiền ăn trưa+ tiền điện thoại là tiền được miễn giảm) = 82.000.000 – (700.000 + 300.000) = 81.000.000

Do đó Tuấn Đạt được giảm trừ các khoản sau:

Giảm trừ gia cảnh = 9.000.000 + 3.600.000 (khoản trợ cấp nuôi con dưới 18 tuổi) x 1 = 12.600.000 đ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế = 79.000.000 x ( 8% + 1,5%) =7.616.150 đ

Thu nhập tính thuế =  Thu nhập chịu thuế  – các khoản giảm trừ  = 81.000.000 –(12.600.000 + 7.616.150) = 60.783.850 đ

Thu nhập tính thuế trong tháng của ông Đạt là 60.783.850 thuộc bậc 6

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5.000.000 đ thuế suất 5%:

5.000.000 x 5% = 250.000 đ

Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đến 10 triệu, thuế suất 10%:

(10.000.000 -5.000.000) x 10% = 500.000 đ

Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 đến 18 triệu, thuế suất 15%

(18.000.000 – 10.000.000 ) x 15% = 1.200.000 đ

Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 đến 32 triệu, thuế suất 20%

(32.000.000 – 18.000.000 ) x 20% = 2.800.000 đ

Bậc 5: thu nhập tính thuế trên 32 đến 52 triệu thuế suất 25%

(52.000.000 -32.000.000) x 25% = 5.000.000 đ

Bậc 6: thu nhập tính thuế trên 52 triệu đến  80 triệu, thuế suất 30%

(60.783.850 – 52.000.000) x 30% = 2.635.155 đ

Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà ông Hải phải nộp trong tháng là:

500.000 + 1.200.000+ 2.800.000 + 5.000.000 + 2.635.155 = 12.135.155 VNĐ

Trên là cách tính thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Đây là cách tính thuế tncn theo bậc thuế mới nhất thay thế cách tính của những năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 trước đây: Bậc thuế hiện nay như sau:

-Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

 

Kế toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần của kế toán thương mại, việc khai báo và quyết toán thuế tncn là điều bắt buộc đối với người lao động. thuế thu nhập cá nhân không cư trú,

Để cải thiện kiến thức trong thuế TNCN thì bạn có thể giải bài tập mẫu trắc nghiệm và đọc tài liệu slideshare kê khai thuế tncn, tuy nhiên dạng bài này sẽ không hướng dẫn bạn cách làm về thuế tncn và những báo cáo thuế thu nhập cá nhân nói chung và các loại thuế (có đáp án) nói riêng. Chúng tôi sẽ không hoãn lại sự tinh tấn của quý độc giả bằng loạt bài thuế tndn để độc giả có được cái nhìn tổng quan hơn.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823