BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp – kế toán tiền và các khoản phải thu

Trong các bài tập môn đầu tư tài chính thì kế toán tiền phải thu và nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt đang được rất nhiều sinh viên quan tâm, Chúng tôi xin được tổng hợp các bài tập kế toán tiền và khoản thu có lời giải.

Trước khi bắt đầu với bài tập về các khoản phải thu chúng ta cùng ôn lại khái niệm kế toán các khoản phải thu.

Là tất cả các khoản thu sẽ phải thực hiện trong tương lai vì hiện tại các khoản này chưa thực hiện trách nhiệm tài chính đối với doanh nghiệp. Bao gồm các khoản nợ của khách hàng phải trả, các khoản thu của đối tác…

1 số thuật ngữ kế toán phải thu tiếng anh là gì?

Receivables : Các khoản phải thu
Receivables from customers : Phải thu của khách hàng

2 câu hỏi thường gặp của các sinh viên gửi cho chúng tôi
Câu hỏi 1: Theo quy định luật thì tiền đang chuyển là tài sản hay nguồn vốn?
Là thuộc nhóm tài khoản 113 tức là Nhóm Tài khoản Vốn.
Câu hỏi 2: tài khoản 129 là gì?
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

 

Bài tập ngày hôm nay của chúng ta như sau:

Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

1. Số dư đầu tháng 12:

–  TK 131 (dư nợ):  180.000.000đ (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ, khách hàng K: 80.000.000đ)

–  TK 229 (Khách hàng H):  30.000.000đ

2. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:

1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính 10%. Giá vốn hàng bán: 50.000.000đ.

2. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả.

3. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị  giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân.

4. Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường 1.000.000đ, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.

5. Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận tiền.

6. Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ.

7. Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ.

8. Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ.

9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.

10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên.

12. Nhân viên thanh toán tạm ứng:

–  Hàng hóa  nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế  GTGT 800.000đ.

–  Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000đ, thuế GTGT 30.000đ.

–  Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ.

3. Cuối tháng có tình hình sau:

13. Khách hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án khách hàng H đã trả nợ cho doanh nghiệp 50.000.000đ bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp xừ lý xóa sổ.

–  Đòi được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ bằng tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ bằng tiền tạm ứng.

–  Cuối năm căn cứ vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng K 20.000.000đ.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên.

Bài giải

1.

Nợ TK 131:   66.000.000

Có TK 333:     6.000.000

Có TK 511:   60.000.000

Nợ TK 632:  50.000.000

Có TK 156:  50.000.000

2.

Nợ TK 112:   66.000.000

Có TK 131:   66.000.000

3.

Nợ TK 1381:   2.000.000

Có TK 156:     2.000.000

4.

Nợ TK 1388:   1.000.000

Nợ TK 632:     1.000.000

Có TK 1381:   2.000.000

5.

Nợ TK 1388: 10.000.000

Có TK 515:   10.000.000

6.

Nợ TK 111:     1.000.000

Có TK 1388:   1.000.000

7.

Nợ TK 331:  20.000.000

Có TK 112:  20.000.000

8.

Nợ TK 131: 10.000.000

Có TK 331: 10.000.000

9.

Nợ TK 1388:4.000.000

Có TK 711:  4.000.000

10.

Nợ TK 111:   4.000.000

Có TK 1388: 4.000.000

11.

Nợ TK 141:   10.000.000

Có TK 111:    10.000.000

12.

Nợ TK 156:   9.100.000  = 8.800.000 + 300.000

Nợ TK 133:   830.000  = 800.000 + 30.000

Nợ TK 111:   70.000  = 10.000.000 – 9.930.000

Có TK 141:   10.000.000

13.

a)

Nợ TK 111:   50.000.000

Nọ TK 229:   30.000.000

Nợ TK 642:   20.000.000

Có TK 131(H):   100.000.000

b)

Nợ TK 111:   10.000.000

Có TK 711:   10.000.000

Nợ TK 811:       200.000

Có TK 141:       200.000

c)

Nợ TK 642:   20.000.000

Có TK 229(K):   20.000.000

Giải bài tập các khoản phải thu sẽ giúp kế toán định hình được nhiệm vụ của mình với các khoản phải thu, khách hàng, nội bộ …

Theo như bảng mô tả công việc kế toán công nợ phải thu thì nhiệm vụ phân loại các khoản nợ phải thu ra làm ngắn hạn (dưới 1 năm) và dài hạn là rất quan trọng. Từ đó là cơ sở để thực hiện bảng cân đối tài chính cho doanh nghiệp.

Để hoàn thiện kĩ năng quản trị các khoản phải thu bạn cần tìm hiểu thêm:

– bài tập kế toán các khoản phải thu nội bộ

– chuẩn mực và các chứng từ sử dụng trong kế toán nợ phải thu

– trau dồi thêm trình độ bằng các luận văn chuyên đề kế toán nợ phải thu, hay những báo cáo thực tập, báo cáo tài chính của những công ty lớn

– tìm hiểu các khoản giảm trừ doanh thu đối với công ty

– thông tư 200 quy định về các khoản phải thu

– trình tự kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

– kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ

– kế toán các khoản thu hộ chi hộ

– kế toán các khoản thu ngân sách xã

– hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

– kế toán thuế và các khoản phải nộp

– cách định khoản kế toán thuế

– các tài liệu kế toán phải thu phải trả

– mẫu sổ kế toán chi tiết phải thu khách hàng

– lưu đồ kế toán phải thu khách hàng

– sơ đồ kế toán tổng hợp phải thu khách hàng

– kế toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi

– kế toán thương phiếu phải thu

Để thực hiện tốt vai trò của một kế toán viên sau khi đã tốt nghiệp kế toán thì bạn phải hình dung rằng khóa luận kế toán các khoản phải thu, sơ đồ các khoản phải thu, thậm chí đặc điểm các khoản phải thu trong đơn vị hcsn (hành chính sự nghiệp) … giống như một con ngựa mà bạn sẽ phải nắm vững dây cương.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823