BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / Bài tập có lời giải nghiệp vụ kế toán bảo lãnh ngân hàng

Bài tập có lời giải nghiệp vụ kế toán bảo lãnh ngân hàng

Bài tập có lời giải nghiệp vụ kế toán bảo lãnh ngân hàng

Đề bài : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình (Hòa Bình) tham gia đấu thầu xây dựng tòa nhà văn phòng ở eTown 3 với trị giá 200 tỷ do tập đoàn REE (REE) làm chủ đầu tư. Theo quy trình, Hòa Bình phải cung cấp cho REE một thư bảo lãnh dự thầu với giá trị bằng 1% giá trị gói thầu trong thời hạn 1 tháng. Giả sử Hòa Bình là đơn vị thắng thầu, Hòa Bình phải cung cấp một thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị bằng 10% giá trị gói thầu với thời hạn 1 năm (thời gian hoàn thiện công trình).

Để thực hiện dự án, Hòa Bình phải có ít nhất 50% vốn tự có trên tổng giá trị dự án. 50% giá trị hợp đồng được REE tạm ứng tiền thành các lần 1 và 2 đều nhau cho 2 hạng mục là phần thô & phần hoàn thiện như cửa kiếng, sàn gạch, máy lạnh … Mỗi hạng mục được Hòa Bình thực hiện trong 6 tháng. Giá trị mỗi hạng mục là bằng nhau là 100 tỷ. Trước khi Hòa Bình được ứng tiền, Hòa Bình phải cung cấp một thư bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng với giá trị bằng 100% số tiền tạm ứng. REE chỉ ứng tiền cho mạng mục 2 khi hạng mục 1 đã hoàn thành.

Sau khi nghiệm thu mỗi hạng mục, REE sẽ thanh toán tiếp 40% giá trị hạng mục, 10% còn lại được giữ lại đến khi toàn bộ dự án được nghiệm thu & khi Hòa Bình cung cấp thư Bảo lãnh bảo hành với giá trị bằng 10% giá trị gói thầu với thời hạn là 2 năm.

Yêu cầu :
+ Tính tổng nhu cầu hạn mức bảo lãnh của công ty. Chi tiết hạn mức cho từng loại bảo lãnh (giá trị, thời hạn). (1 điểm)
+ Tính tổng chi phí phát hành bảo lãnh mà Hòa Bình phải thanh toán cho ngân hàng. (1 điểm)
+ Nếu Hòa Bình chỉ có vốn tự có là 30 tỷ thì nhu cầu vay để bù đắp cho số tiền thiếu hụt là bao nhiêu để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ ? Hòa Bình có thể sử dụng các hình thức vay nào ? (1 điểm)
+ Giả sử khi thực hiện hạng mục 1, Hòa Bình có khả năng chiếm dụng vốn của nhà cung cấp xi măng khoảng 20 tỷ với thời hạn 3 tháng. Hãy tính hiệu quả tài chính nếu dùng bảo lãnh thanh toán thay vì dùng vốn vay. (1 điểm)

Giả sử:
+ Chi phí phát hành bảo lãnh: 1%/năm
+ Chi phí vay ngắn hạn: 10%/năm

Bài giải chi tiết

1. Tổng nhu cầu bảo lãnh

 • Bảo lãnh dự thầu 200 tỷ x 1% = 2 tỷ trong 1 tháng
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 200 tỷ x 10% = 20 tỷ trong 1 năm
 • Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng 2 lần liên tiếp 50% x 100 tỷ x 100% = 50 tỷ trong 6 tháng.
 • Bảo lãnh bảo hành 10% x 200 tỷ = 20 tỷ trong 2 năm sau khi dự án hoàn thành.

Tổng hạn mức tín dụng

 • Sử dụng BL dự thầu 2 tỷ, sau khi trúng thầu bảo lãnh hết hiệu lực.
 • BL thực hiện hợp đồng diễn ra trong suốt dự án 20 tỷ.
 • BL hoàn tiền tạm ứng diễn ra liên tiếp nhau nên nhu cầu BL là 50 tỷ được đáo hạn và tái sử dụng.
 • Sau khi dự án hoàn thành, các loại BL trước đã hết hiệu lực cho nên nhu cầu bảo lãnh chỉ còn 20 tỷ cho BL bảo hành.

Tổng nhu cầu tín dụng tối cho các hợp đồng tín dụng là 70 tỷ.

2. Chi phí bảo lãnh

 • Bảo lãnh dự thầu 2 tỷ x 1%/12 = 1,67tr
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 20 tỷ x 1% = 200tr
 • Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng 50 tỷ x 1%/2 x 2 = 400tr
 • Bảo lãnh bảo hành 20 tỷ x 1% x 2 = 400tr

Tổng chi phí phát hành bảo lãnh 1.101.670.000 đồng

3. Hạn mức tín dụng
Xem như công ty có sẵn tiền mặt để trang trải chi phí nhất thời và chi phí bảo lãnh

Hạng mục 1: 100 tỷ
+ Vốn tự có 30 tỷ
+ Tạm ứng 50 tỷ
+ Vay 20 tỷ
Hoàn thành REE trả 40 tỷ (REE đã giữ lại 10 tỷ làm đảm bảo) dùng để trả 20 tỷ nợ

Hạng mục 2: 100 tỷ

+ Vốn tự có 20 tỷ
+ Tạm ứng 50 tỷ
+ Vay 30 tỷ

Hạn mức tín dụng tối đa cho hợp đồng vay nợ là 30 tỷ.

4. So sánh hai phương án

 • Nếu phát hành bảo lãnh 3 tháng, chi phí là 50tr. 3 tháng đi vay, lãi vay 500tr.
 •  Nếu vay hoàn toàn 6 tháng, lãi vay 1 tỷ

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823