BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / 68 Câu hỏi, bài tập trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán có lời giải

68 Câu hỏi, bài tập trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán có lời giải

68 Câu hỏi, bài tập trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán có lời giải

Tổng hợp các câu hỏi, bài tập hay về môn lý thuyết nguyên lý kế toán dạng bài trắc nghiệm có đáp án. Các bạn sinh viên có thể sử dụng bộ các câu hỏi này như một tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thi hết môn học này của mình. Bộ câu hỏi với đầy đủ mức độ từ dễ đến khó, cơ bản đến nâng cao, tóm tắt toàn bộ nội dung chương trình học mà sinh viên chú ý.

Bộ 68 câu hỏi trắc nghiệm môn nguyên lý kế toán kèm bài giải

STT Nội dung trắc nghiệm Đáp án chọn lựa
a b c d
1 Nhóm người nào sau đây sử dụng thông tin kế toán trong việc dự kiến khả năng sinh lời và khả năng thanh toán công nợ của một DN ? Ban lãnh đạo Các chủ nợ Các nhà đầu tư Cơ quan thuế
2 Nợ  phải trả của 1 DN bằng 1/3 tổng tài sản , và nguồn vốn chủ sở hữu là 12.000 (Đ.V.T: 1.000đ). Nợ phải trả là bao nhiêu ? 150.000 60.000 160.000 180.000
3 Tồn đầu kỳ 3.000 kg x 8 đ/kg. Nhập kho lần 1, giá chưa thuế 4.000 kg x 9 đ/kg; thuế VAT 10%. Nhập lần 2, giá chưa thuế 3.000 kg x 7đ/kg; thuế VAT 10%; chi phí vận chuyển 600đ. Vật liệu xuất kho 8.000 kg, tính theo giá FIFO. Vậy giá trị vật liệu xuất trong kỳ sẽ là: 67.200 67.000 71.300 71.500
4 Khoản mục nào sau đây không thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ? Doanh thu hàng bán Chi phí trả trước Thuế xuất khẩu Chi phí tài chính
5 Công cụ, dụng cụ có giá trị 12.000 xuất dùng cho hoạt động bán hàng và phân bổ dần trong 8 tháng. Bút toán phân bổ hàng tháng sẽ ghi: Ghi Nợ TK 641: 1.000/ Ghi Có TK 142: 1.000 Ghi Nợ TK 641: 1.500/ Ghi Có TK 335: 1.500 Ghi Nợ TK 641: 1.500/ Ghi Có TK 142: 1.500 Ghi Nợ TK 641: 1.500/ Ghi Có TK 242: 1.500
6 “Chọn giải pháp nào có kết quả ít thuận lợi nhất về quyền lợi của chủ sở hữu” hay “Chọn hướng nào có lợi nhất cho tài sản của DN”. Hai câu phát biểu trên thuộc nguyên tắc: Khách quan và thận trọng Thận trọng Phù hợp Trọng yếu
7 Loại tài khoản nào sau đây sẽ không xuất hiện trên Bảng cân đối kế toán TK có số dư đầu kỳ, số phát sinh và số dư cuối kỳ TK chỉ có số dư đầu kỳ và không có số phát sinh TK chỉ có số phát sinh và không có số dư Tất cả 3 câu trên đều đúng
8 Việc sử dụng TK Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (159) là để đảm bảo nguyên tắc: Giá gốc Thận trọng Nhất quán Trọng yếu
9 Để kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, kế toán lập: Bảng cân đối TK Tài khoản cấp 2 Các sổ chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết
10 Mặc dù các phát sinh có, có thể dùng để tăng nguồn vốn, chúng cũng có thể dùng để: Tăng tài sản Giảm doanh thu Tăng chi phí Các câu trên đều sai
11 Những trường hợp nào sau đây được xác định là NVKT phát sinh và ghi sổ kế toán: Ký hợp đồng thuê nhà xưởng để sản xuất, trị giá hợp đồng 20 tr/năm Mua TSCĐ 50tr chưa thanh toán Nhận được lệnh chi tiền phục vụ tiếp khách của DN là 5tr Tất cả các trường hợp trên
12 Hãy cho biết câu phát biểu nào sau đây là đúng: Tài sản cân bằng với nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu Tài sản cộng với nợ phải trả luôn cân bằng với VCSH Chủ sở hữu là chủ nợ của DN Vốn chủ SH là tiền mặt của chủ SH có tại DN
13 Có số dư đầu kỳ của các TK tại một DN như sau: TK 152: 300; TK 111: 800; TK 131: 400; TK 211: 3.500; TK 214: 500; TK 331: 600 và TK411. TK 411 ? 4.500 3.900 4.900 Các câu trên đều sai
14 Hãy cho biết yếu tố liên quan đến việc tính giá bao gồm: Chứng từ kế toán Tài khoản kế toán Hạch toán chi phí SX và tính giá thành Sp Tất cả các yếu tố trên
15 Doanh nghiệp mua một thiết bị, giá mua chưa có thuế 50.000; thuế VAT 2%. Phí vận chuyển trả bằng tiền mặt, giá cước chưa thuế 2.000, thuế VAT 5%. Nguyên giá thiết bị: 50.100 51.000 52.000 53.100
16 Trong thời kỳ giá cả hàng hóa đang tăng,  phương pháp nào cho giá trị hàng tồn kho thấp nhất FIFO LIFO Bình quân gia quyền Thực tế đích danh
17 Điểm giống nhau giữa tài khoản và Bảng CĐKT: Cùng phản ánh thường xuyên, liên tục Cùng đối tượng phản ánh và giám đốc là Tài sản của DN Cả hai đều đúng Không câu nào đúng
18 Cột  số dư cuối kỳ bên Nợ của bảng cân đối số phát sinh Chỉ gồm số dư của các loại TK 3 và 4 Chỉ gồm số dư của các loại TK 1 và 2 Chỉ gồm số của các loại TK 5 đến 9 Cả a và b
19 Tình hình tồn kho đầu kỳ, mua vào, bán ra tại công ty X như sau:

-Tồn đầu kỳ: 1.200 đ.vị x 500 đ/đ.vị

-Mua vào     :   800 đ.vị x 600 đ/đ.vị

-Bán ra        : 1.400 đ.vị

Xác định giá vốn hàng bán theo P.P bình quân gia quyền cố định ?

728.000 742.000 756.000 765.000
20 Đầu năm TS của DN là 400.000; nguồn vốn CSH là 380.000. Trong năm DN bổ sung nguồn vốn đầu tư XDCB từ lợi nhuận chưa phân phối là 50.000. Cuối năm nợ phải trả là ? 50.000 40.000 30.000 20.000
21 Chênh lệch giữa lợi nhuận gộp và doanh thu thuần là: Hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán Giá vốn hàng bán Chiết khấu thương mại Chi phí bán hàng và C.phí quản lý DN
22 Bảng cân đối số phát sinh chứng minh: Tổng dư nợ bằng tổng dư có các TK Tổng số phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có các TK Hoặc a, hoặc b Cả a và b
23 DN trong năm phát sinh Doanh thu bán hàng 100.000; thuế tiêu thụ đặc biệt 10.000; giá vốn hàng bán 40.000; doanh thu tài chính 5.000; chi phí tài chính 4.000; chi phí bán hàng 17.000; chi phí quản lý DN 20.000. Tính lợi nhuận thuần trong năm ? 12.000 14.000 16.000 18.000
24 Việc sử dụng TK 214 là để đảm bảo Nguyên tắc giá gốc Nguyên tắc nhất quán Nguyên tắc phù hợp Cả 3 câu trên đều đúng
25 Nếu DN có nợ phải trả là 19.000 và nguồn vốn chủ sở hữu là 57.000 thì tài sản của DN là: 38.000 76.000 57.000 19.000
26 Mua một TSCĐ, giá hóa đơn chưa thuế 30tr, VAT 10%. Chi phí lắp đặt trước khi sử dụng có giá chưa thuế 2tr, VAT 10%. Vậy nguyên giá TSCĐ : 30.000 32.000 33.000 35.200
27 Nhóm TK điều chỉnh giảm giá trị của tài sản là nhóm tài khoản: Có kết cấu ngược với kết cấu của TK mà nó điều chỉnh Trên BCĐKT được ghi bên phần TS và ghi số âm Gồm các TK 129, 139, 159, 229 và 214 Cả 3 câu trên đều đúng
28 Mua NVL giá chưa thuế 3.000 kg x 18 đ/kg; thuế VAT 10%. Chi phí vận chuyển 300đ, trả bằng tiền mặt. Trong kỳ xuất kho 4.000 kg để sử dụng theo P.P LIFO. Giá trị tồn đầu kỳ 2.000 kg x 16 đ/kg. Tính giá trị tồn kho cuối kỳ: 10.600 10.900 16.300 16.000
29 Tài khoản nào sau đây là TK điều chỉnh giảm cho TK doanh thu ? TK chi phí trả trước (142) TK hao mòn TSCĐ (214) TK Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (129) TK Hàng bán bị trả lại          ( 531)
30 Ghi nhận nghiệp vụ mua công cụ là khoản chi phí trong kỳ thay vì tài sản, sẽ ảnh hưởng đến: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Cả hai nội dung này Không phải hai nội dung
31 Số dư đầu tháng của các TK: TK 111: 3.000; TK 214: 4.000; TK 411: 66.000; TK 152: X; TK 311: 6.000; TK 112: 3.000; TK 211: Y. Các số dư còn lại từ 1 đến 4 đều là 0. Tìm X, Y; biết TS ngắn hạn bằng ½ tài sản cố định X = 18.000

Y = 52.000

X = 16.000

Y = 46.222

X = 17.000

Y = 49.111

X = 20.000

Y = 57.778

32 Bảng CĐKT ngày 1/1/09 gồm: TK 111: 300; TK 331: 100; TK 131: 200 và vốn chủ SH. Sau nghiệp vụ: vay ngắn hạn NH để mua hàng hóa 100 thì vốn chủ SH và tổng tài sản sẽ là: 500 và 500 400 và 600 500 và 600 400 và 500
33 Trong thời kỳ giá cả hàng hóa đang tăng, P.P tính giá hàng tồn kho nào cho kết quả kinh doanh cao nhất FIFO LIFO Bình quân gia quyền Không xác định
34 Người nào sau đây ko phải người sử dụng thông tin kế toán quản trị Quản lý cửa hàng Ban lãnh đạo công ty Chủ nợ Giám đốc tài chính
35 Việc thu tiền từ một khoản phải thu của khách hàng sẽ làm; TS tăng và NV tăng TS tăng và TS giảm TS giảm và Nợ phải trả tăng TS giảm và NV giảm
36 Khi ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán cần trả lời cho các câu hỏi sau, ngoại trừ: NVKT phát sinh được phân loại ntn ? Vì sao phải ghi chép ? Khi nào thì ghi chép ? Giá trị nào dùng để ghi chép ?
37 Số liệu liên quan đến TK 421 như sau: số dư đầu kỳ (bên Có) 300. Trong kỳ kết chuyển lỗ 1.000. Vậy khi lập BCĐKT, chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ được phản ánh: Ghi bên phần tài sản và ghi số âm 700 Ghi bên phần nguồn vốn và ghi số âm 700 Ghi bên phần nguồn vốn và ghi số dương Không trường hợp nào
38 Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích ? Một khoản doanh thu đã thực hiện nhưng chưa thu tiền Một khoản doanh thu đã thu trước nhưng chưa thực hiện Ghi chép việc bán hàng đã thu tiền Không phải các trường hợp trên
39 Khi DN ứng trước tiền cho người bán, kế toán định khoản: Nợ TK 131/ Có TK111 Nợ TK 141/ Có TK111 Nợ TK 331/ Có TK111 Không phải các trường hợp trên
40 Số dư đầu tháng TK 331, chi tiết :

-TK 331 X: 5.000

-TK 331 Y: 4.000

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ:

(1)Mua NVL 6.000 chưa trả tiền người bán X là 3.000; người bán Y là 3.000

(2)Chi trả tiền cho người bán X là 7.000; người bán Y là 5.000

Số dư cuối tháng TK 331 là:

1.000 2.000 3.000 4.000
41 Nợ phải trả phát sinh do Trả tiền cho người bán về vật dụng đã mua Lập hóa đơn về dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng Mua thiết bị bằng tiền Mua chịu hàng hóa
42 Tồn kho VL đầu kỳ: 4.000 kg x 5đ/kg. Nhập kho giá chưa thuế 6.000 kg x 6đ/kg; thuế VAT 10%.Chi phí bốc vác giá chưa thuế 0,5đ/kg, thuế VAT 5%. Vậy đơn giá bình quân vật liệu xuất kho là : 7,1 6,26 5,9 5,6
43 Đầu năm TS của DN 320.000; nợ phải trả 60.000. Trong năm chủ sở hữu góp vốn thêm bằng tài sản là 50.000. Cuối năm nguồn vốn CSH là bao nhiêu ? 110.000 370.000 310.000 320.000
44 Tồn ngày    1/9: 10 cái x 4,00

Mua ngày   8/9: 40 cái x 4,40

Mua ngày 19/9: 30 cái x 4,20

Xuất bán 50 cái, theo giá FIFO:

213,75 342,00 216,00 214,00
45 Tài khoản nào là tài khoản trung gian    ( tạm thời ) Phải thu của khách hàng Chi phí quản lý DN Phải trả cho người lao động Lợi nhuận chưa phân phối
46 Trường hợp nào sau đây không làm thay đổi số tổng cộng cuối cùng của Bảng cân đối kế toán Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 300 Mua hàng hóa chưa thanh toán 200 Xuất quỹ tiền mặt trả nợ vay NH 700 Tất cả các trường hợp trên
47 Việc thanh toán một khoản nợ phải trả sẽ làm: Làm tăng cả TS lẫn nợ phải trả Làm giảm TS và tăng nợ phải trả. Làm giảm TS và giảm nợ phải trả Làm tăng TS và giảm nợ phải trả
48 Ghi Nợ TK 111/ Ghi Có TK 138, số tiền 500.000 đ, là nội dung nghiệp vụ: Thu từ các khoản phải thu của khách hàng 500.000 đ Nhận góp vốn liên doanh bằng tiền mặt 500.000 đ Thu từ các khoản phải thu khác 500.000 đ Các câu trên đều đúng
49 Đầu năm, Cty X có Tổng TS là 85.000 và Vốn CSH là 40.000. Trong năm, TS tăng 30.000 và nợ phải trả tăng 35.000. Vốn CSH cuối năm sẽ là: 35.000 50.000 45.000 80.000
50 Bảng cân đối kế toán là: Một báo cáo sản xuất kinh doanh Một bảng cân đối TK Một báo cáo tài chính tổng hợp Cả 3 đều sai
51 Một DN có thể chọn năm tài chính theo Năm dương lịch Năm tùy theo đặc trưng của ngành KD Bất cứ một giai đoạn 12 tháng nào Bất cứ cách nào trên đây
52 Trong thời kỳ giá cả hàng hóa đang tăng, phương pháp nào cho lợi nhuận thấp. FIFO LIFO Bình quân gia quyền Thực tế đích danh
53 Hình thức tổ chức kinh tế nào sau đây không được coi là đơn vị kinh tế độc lập trong kế toán Kinh doanh cá thể Ủy ban Công ty liên doanh Công ty cổ phần
54 Việc tính giá xuất hàng tồn kho theo phương pháp Thực tế đích danh áp dụng tại các doanh nghiệp: Có nhiều chủng loại hàng tồn kho và giá trị từng mặt hàng thấp Có ít chủng loại và giá trị từng mặt hàng cao Có nhiều chủng loại và giá trị từng mặt hàng cao Các trường hợp trên đều áp dụng được
55 Khi xác định tổng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán thì khoản mục “Hao mòn TSCĐ” Được cộng vào Bị trừ đi Không liên quan Tất cả đều sai
56 Ghi số kép nghĩa là Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi bên Nợ thì phải ghi bên Có với số tiền bằng nhau Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi bên TS thì phải ghi bên nguồn vốn với số tiền bằng nhau Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi vào chi phí thì phải ghi vào bên doanh thu với số tiền bằng nhau Tất cả các câu đều sai
57 Cho biết đặc điểm của Bảng cân đối kế toán Phản ánh tổng quát tài sản và nguồn vốn, biểu hiện bằng tiền, sau một thời kỳ nhất định Phản ánh chi tiết tài sản và nguồn vốn, biểu hiện bằng tiền, sau một thời kỳ nhất định

 

Phản ánh tổng quát tài sản và nguồn vốn, biểu hiện bằng tiền, tại một thời điểm nhất định Không câu nào đúng

 

58 Tính chất của bảng cân đối kế toán Sự nhất quán Sự liên tục Sự cân bằng Cả 3 đều sai
59 Những người nào sau đây không phải là người sử dụng thông tin kế toán tài chính ? Cơ quan thuế

 

Bộ kế hoạch đầu tư Nhân viên quản lý phân xưởng

 

Bộ phận luật pháp

 

60 Xác định mục nào sau đấy thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh ? Phải thu của khách hàng Hàng hóa Chiết khấu thương mại Phải trả người lao động
61 Tình hình tồn kho đầu kỳ, mua vào, bán ra tại công ty X như sau:

-Tồn đầu kỳ: 1.200 đ.vị x 500 đ/đ.vị

-Mua vào     :   800 đ.vị x 600 đ/đ.vị

-Bán ra        : 1.400 đ.vị

Xác định giá vốn hàng bán theo P.P FIFO ?

720.000 750.000 760.000 780.000
62 Trong nguyên tắc đánh số cho tài khoản thì số đầu tiên thể hiện Số thứ tự của tài khoản trong nhóm Loại tài khoản Nhóm tài khoản Cả a và b
63 Nội dung cơ bản của hệ thống tài khoản kế toán thống nhất quy định: Số lượng, tên gọi và số hiệu các tài khoản được sử dụng Nội dung kinh tế, công dụng và kết cấu từng tài khoản

 

Mối quan hệ đối ứng chủ yếu của các tài khoản

 

Các câu trên đều đúng
64 Câu phát biểu nào sau đây không chính xác với nội dung tài khoản cấp 2 ? Là hình thức kế toán chi tiết số liệu đã phản ánh trên TK cấp 1 Được Nhà nước quy định thống nhất về số lượng, tên gọi, số hiệu cho từng ngành Kết cấu và nguyên tắc phản ánh hoàn toàn giống TK cấp 1 Sử dụng thước đo bằng tiền, hiện vật và thời gian lao động
65 Sự việc nào sau đây không phải là nghiệp vụ kinh tế ? Giảm giá bán cho một sản phẩm Chi phí phát sinh nhưng chưa trả tiền Vay được một khoản nợ Thiệt hại do hỏa hoạn
66 Trong nguyên tắc đánh số cho tài khoản thì con số ở vị trí thứ hai thể hiện: Loại TK Nhóm TK TK cấp 1 TK cấp 2
67 Câu phát biểu nào sau đây là không chính xác Trong một định khoản phức tạp, tổng số tiền ghi nợ luôn bằng tổng số tiền ghi có Định khoản phức tạp là sự ghi chép lại của nhiều định khoản giản đơn Trong một định khoản phức tạp, khi ghi nợ 2 TK thì đồng thời phải ghi có 2 TK Nên ghi một nợ đối ứng với nhiều có và ngược lại
68 TK phải trả cho người bán có số dư đầu kỳ là 120.000; số dư cuối kỳ là 80.000. Trong kỳ sẽ: Phát sinh có 120.000 Phát sinh nợ 200.000 Phát sinh có 80.000 Phát sinh nợ 40.000

Lưu ý : Phần tô màu đậm là đáp án của câu hỏi.

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823