BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / 6 bài tập thực hành kế toán ngân sách tài chính xã phường

6 bài tập thực hành kế toán ngân sách tài chính xã phường

6 bài tập thực hành kế toán ngân sách tài chính xã phường

Kế toán ngân sách xã phường thuộc phần hành kế toán hành chính sự nghiệp, trong đó nghiệp vụ ngân sách xã, phường được đánh giá là khá quan trọng và thường xảy ra nhiều phát sinh trong thực tế. Ketoantd.com xin được gửi tới độc giả là các bạn đang làm kế toán hành chính sự nghiệp, đặc biệt là các bạn làm tại các đơn vị cơ sở như xã, phường có thêm tư liệu thực hành bộ 6 bài tập thực tế về ngân sách xã phường.

6 bài tập thực hành kế toán ngân sách và tài chính xã phường và hướng dẫn giải

Bài tập số 1: UBND xã trình HđND xã dự toán ngân sách năm 2006 như sau:
 Tổng thu cân đối ngân sách xã: 500 triệu đồng.
 Tổng chi cân đối ngân sách xã: 520  triệu đồng
Chêch lệch thu – chi là  – 20 triệu đồng, UBND xã giải trình là quyết toán ngân sách năm 2005 có số kết dư ngân sách  20 triệu. Do vậy, năm 2006, UBND dự kiến thu kết dư ngân sách là 20 triệu đồng và đưa vào phân bổ ngân sách ngay từ đầu năm để đảm bảo sử dụng nguồn kết dư ngân sách kịp thời.
Giải thích của UBND xã như vậy có đúng quy định không?
Trả lời:
Theo quy định của Luật NSNN, kết dư ngân sách năm trước là một khoản thu của ngân sách năm sau. Tuy nhiên, việc xây dựng dự toán năm sau và trình HđND được thực hiện từ tháng 9 năm trước, do vậy chưa thể xác định được số kết dư của ngân sách đưa vào dự toán năm sau mà chỉ có thể dự kiến.                 
Việc UBND xã dự kiến số kết dư năm trước để đưa vào dự toán năm sau không trái với quy định hiện hành (theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước số kết dư là khoản thu ngân sách do vậy có thể lập dự toán ngay từ đầu năm), tuy nhiên cần phải đưa khoản dự kiến kết dư năm 2005 vào phần thu ngân sách xã . Như vậy thu ngân sách xã sẽ là 520 triệu đồng (trong đó 20 triệu đồng thu từ nguồn kết dư năm trước) và như vậy thu ngân sách xã sẽ đảm bảo được tính cân đối  (thu=chi).

Bài tập số 2UBND xã trình HđND xã dự toán ngân sách năm 2006 như sau:
 đơn vị: triệu đồng

Nội dung Ngân sách xã
 
1. Tổng thu cân đối ngân sách xã 400
2. Tổng chi cân đối ngân sách xã 400
 Trong đó: Dự phòng
Dự phòng so với tổng chi
6
1,5%

Việc bố trí dự phòng như vậy đúng hay sai
          Trả lời:
          Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật NSNN, dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng ngân sách từ 2 5% tổng chi ngân sách để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn,…Như vậy, việc bố trí dự phòng của xã chỉ đạt 1,5% so tổng chi ngân sách không đúng quy định. Vì vậy cần bố trí lại để  đảm bảodự phòng cho ngân sách xã tối thiểu là 2%.

Bài tập số 3UBND xã trình HđND xã số liệu dự toán thu ngân sách năm 2006 như sau:
                                                                      đơn vị tính: triệu đồng

 
 
CHỈ TIÊU
 
 
UBND HUYỆN GIAO SỐ UBND Xà TRÌNH HĐND Xà TỶ LỆ % SỐ TRÌNH HАND Xà SO VỚI UBND HUYỆN GIAO
Tổng thu ngân sách trên địa bàn 120 130 108,3
Trong đó:      
Thuế công thương nghiệp ngoài QD (bậc 4-6) 55 50    90,9
Thu phí và lệ phí 45 55 122,2
Thu về đất 20 25    125
Các khoản thu khác 2 2 100

UBND xã trình HđND xã như vậy  đã hợp lý chưa?
Trả lời:
Việc ủy ban nhân dân xã trình HđND xã tổng thu ngân sách trên địa bàn cao hơn so với số thu  UBND huyện giao là việc làm tích cực, đặt mục tiêu tăng thu so với số HđND, UBND huyện giao ở mức 8,3 % là tương đối hợp lý.
Tuy nhiên, việc UBND xã trình số thu của khu vực ngoài quốc doanh thấp hơn số UBND huyện giao cần phải xem xét chi tiết, cụ thể hơn (bằng 90,9% số  UBND huyện giao). Bởi vì, đây là chỉ tiêu thu mà hiện nay theo đánh giá còn nhiều tiềm năng, thất thu, gian lận thương mại còn lớn, đòi họi công tác quản lý thu phải được chỉ đạo sát sao,.. Vì vậy, việc UBND xã trình dự toán thu của khu vực ngoài quốc doanh thấp hơn mức do  UBND huyện giao là chưa hợp lý, cần xem xét, phân tích kỹ từng yếu tố để điều chỉnh lại cho phù hợp.

Bài tập số 4UBND xã trình HАND xã dự toán thu ngân sách năm 2006 như sau:
                                                                            đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU CHỈ  TIÊU
 UBND  HUYỆN GIAO
 
Sọ UBND XÃTRÃŒNH HĐND XÃ
 
TỶ LỆ % SỐ TRÌNH HАND Xà SO VỚI UBND HUYỆN GIAO
 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn 100 110 110
Trong đó:      
Thuế công thương nghiệp ngoài QD 50 55 110
Thu phí và lệ phí 10 11 110
Thu về đất 20 22 110
Các khoản thu khác 20 22 110

UBND xã trình HđND xã số tăng thu ngân sách địa phương 10% so với số HđND, UBND huyện giao như vậy  đã hợp lý chưa?   
          Trả lời:
Việc UBND xã trình HđND số thu cao hơn  so với số thu UBND huyện giao là thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của  Uọ· ban nhân dân xã và đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, việc UBND trình HđND số thu cao hơn 10% so với số ,UBND huyện  giao thì cần phải xem xét rất kỹ, vì thu liên quan đến chi, nếu thu không đảm bảo thì buộc phải cắt giảm chi. Theo kinh nghiệm cũng như thực tế trong quá trình thực hiện thì việc cắt giảm chi là hết sức khó khăn, khó thực hiện, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai công việc của các cơ quan, đơn vị. Do vậy, phương thức tốt nhất là dự toán thu phải đảm bảo có tăng nhưng phải chắc chắn, việc tính toán tăng thu ở lĩnh vực nào cũng hết sức quan trọng, vì những lĩnh vực có thể tăng được các cơ quan của huyện thảo luận với Uọ· ban nhân dân xã về dự toán 2006 đã tính khá kỹ phần thu, tuy nhiên có khu vực mà nếu như có sự nỗ lực của địa phương thì số thu có thể tăng khá như thu từ đất đai, thu từ khu vực ngoài quốc doanh,…
Như vậy, việc UBND xã trình HđND xã xây dựng dự toán ngân sách xã tăng 10% so với số UBND huyện giao là một chỉ tiêu khá cao, rất khó trong quá trình thực hiện. Vì vậy, cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của địa phương.

Bài tập số 5:  UBND xã trình HАND xã phương án phân bổ ngân sách cấp xã như sau: Tổng chi ngân sách cấp xã: 500 triệu đồng, trong đó:
 Chi đầu tư phát triển: 190 triệu đồng:
+ Chi hoàn vốn ứng trước dự toán vốn XDCB năm 2005: 20 triệu đồng (số vốn ứng trước phải trả trong năm 2006 là 30 triệu).
+ Chi đầu tư cho những công trình đã khởi công từ năm 2005 trở về trước: 20 triệu đồng.
+ Chi đầu tư từ các khoản thu từ đất: 50 triệu đồng.
+ Chi đầu tư XDCB cho công trình sẽ khởi công năm 2006: 100 triệu đồng.
– Chi thưọng xuyên: 300 triệu đồng
– Dự phòng ngân sách: 10 triệu đồng.
UBND xã trình HĐND xã như vậy đúng hay sai?
 Trả lời:
Theo quy định tại Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng thì nguyên tắc bố trí vốn đầu tư phát triển phải ưu tiên những công trình đang dở dang, bảo đảm bố trí nguồn hoàn vốn ứng trước dự toán ngân sách các năm trước đến thời hạn hoàn trả. Như vậy, việc UBND bố trí trong dự toán chi đầu tư cho các công trình khởi công từ năm 2005 về trước 20 triệu đồng là thấp, trong khi đó chi đầu tư xây dựng mới các công trình trong năm 2006 lại cao (100 triệu đồng), cần phải đề nghị điều chỉnh lại dự toán chi đầu tư XDCB cho phù hợp. Ngoài ra, cần xem xét thêm một số vấn đề sau: Việc bố trí đầu tư các công trình mới có nằm trong danh mục các công trình đầu tư 5 năm đã được HđND quyết định không? Nếu có trong danh mục thì việc bố trí vốn như vậy có đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng quy định không? đối với những dự án đầu tư mới cần phải có tổng mức đầu tư, dự toán phân kỳ vốn cho từng năm, tránh việc bố trí dàn trải trong đầu tư XDCB.

Bài tập số 6UBND xã trình HđND xã phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã năm 2006 như sau:
                                                                      đơn vị tính: triệu đồng

Tổng thu Ước thực hiện năm 2005 Dự toán
năm 2006
Tỷ lệ % Dự toán 2006 so ước thực hiện 2005
Tổng thu ngân sách cấp xã (bao gồm cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên) 450 510 113
Tổng chi ngân sách cấp xã 450 510 113
– Chi đầu tư phát triển 100 105 105
– Chi thưọng xuyên 350 395 113
 Trong đó:
+ Chi quản lý hành chính
+ đóng bảo hiểm
+ Chi y tế phòng chống dịch
+ Dân quân tự vệ, trật tự an toàn XH
+ Chi văn hóa – thông tin – thể thao
…..
 
210
45
10
4
20
 
 
250
50
10
4
25
 
 
119
111
100
100
125
– Dự phòng ngân sách   10  

UBND xã trình HАND xã bản dự toán như trên đúng hay sai theo các nội dung cụ thể: Về tính cân đối chung; Về chi thường xuyên?; Về chi cho đầu tư xay dựng?; 
Trả lời:
Nếu xét về tính cân đối thì bản dự toán do UBND xã trình HđND xã là tương đối hợp lý, tổng thu bằng tổng chi, đồng thời bố trí đầy đủ các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã, tọ· lệ dự phòng đúng quy định. Tuy nhiên, về cơ cấu, dự toán bố trí tốc độ tăng chi đầu tư phát triển thấp hơn tốc độ tăng chi thưọng xuyên là chưa hợp lý, khi xem xét cụ thể từng nội dung chi ta có thể thấy một số nội dung còn bất hợp lý như: Việc bố trí dự toán chi cho quản lý hành chính tăng 19% so với ước thực hiện năm 2005 cao hơn tốc độ tăng chung của ngân sách là 13%. Theo nhận định ban đầu thì rõ ràng là không hợp lý, vì chi quản lý hành chính là nội dung chi cần phải bố trí trên cơ sở tiết kiệm. Vì vậy, cần đề nghị UBND xã giải trình rõ (tại sao tăng, tăng ở nội dung nào) và xem xét giải trình của UBND xem có hợp lý không ?

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823