BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Tổng hợp / 170 từ tiếng anh chuyên ngành kế toán tổng hợp quan trọng

170 từ tiếng anh chuyên ngành kế toán tổng hợp quan trọng

170 từ tiếng anh chuyên ngành kế toán tổng hợp

Ngày càng có nhiều bạn kế toán muốn học tiếng anh chuyên ngành kế toán để có nhiều cơ hội thăng tiến và nhận được mức lương hấp dẫn hơn. Việc cản trở lớn nhất khi kế toán tiếp cận tiếng anh đó học từ vựng, do kế toán có nhiều nghiệp vụ mà khi dịch sang tiếng anh chúng na ná nhau, bởi vậy ketoantd.com xin được gửi tới bạn đọc đang tìm hiểu về tiếng anh trong kế toán, kế toán tổng hợp một số từ vựng hay dùng trong ngành

 1.  Kế toán tổng hợp dịch sang tiếng anh viết là General Accounting
 2. Crossed cheque (n): séc thanh toán bằng chuyển khoảng
 3. Open cheque (n): séc mở
 4. Bearer cheque (n): séc vô danh
 5. Draw (v): rút
 6. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 7. Drawer = Payer (n): người ký phát (séc)
 8. Payee (n): người được thanh toán
 9. Bearer (n): người cầm (séc)
 10. In word: (tiền) bằng chữ
 11. In figures: (tiền) bằng số
 12. Cheque clearing (n): sự thanh toán séc
 13. Counterfoil (n): cuống (séc)
 14. Voucher (n): biên lai, chứng từ
 15. Encode (v): mã hoá
 16. Sort code (n): mã chi nhánh Ngân hàng
 17. Codeword (n): ký hiệu (mật)
 18. Decode (v): giải mã
 19. Pay into (v): nộp vào
 20. Proof of identity (n): bằng chứng nhận diện
 21. Authorize (v): cấp phép
 22. Letter of authority (n): thư uỷ nhiệm
 23. Account holder (n): chủ tài khoản
 24. Expiry date (n): ngày hết hạn
 25. ATM (Automatic Teller Machine) (n): máy rút tiền tự động
 26. BACS (The Bankers Automated Clearing Service) (n): dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng
 27. CHAPS (Clearing House Automated Payment System) (n): hệ thống thanh toán bù trừ tự động
 28. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) (n): máy chuyển tiền điện tử lại điểm bán hàng
 29. IBOS: hệ thống trực tuyến giữa các ngân hàng
 30. PIN (Personal Identification Number) (n): Mã PIN, mã số định danh cá nhân
 31. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) (n): Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
 32. GIRO: hệ thống thanh toán nợ giữa các ngân hàng
 33. BGC (Bank GIRO Credit) (n): ghi có qua hệ thống GIRO
 34. Magnetic stripe (n): dải băng từ
 35. Reconcile (v): bù trừ, điều hoà
 36. Circulation (n): sự lưu thông
 37. Clear (v): thanh toán bù trừ
 38. Clearing bank (n): ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ
 39. Clearing house (n): trung tâm thanh toán bù trừ
 40. Honour (v): chấp nhận thanh toán
 41. Refer to drawer (viết tắc là R.D) (n): tra soát người ký phát
 42. Non-card instrument (n): phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
 43. Present (v): xuất trình, nộp
 44. Outcome (n): kết quả
 45. Debt (n): khoản nợ
 46. Debit (v): ghi nợ
 47. Debit balance (n): số dư nợ
 48. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 49. Deposit money (n): tiền gửi
 50. Give credit (v): cấp tín dụng
 51. Illegible (adj): không đọc được
 52. Bankrupt/bust (adj): vỡ nợ, phá sản
 53. Make out (v): ký phát, viết (séc)
 54. Banker (n): người của ngân hàng
 55. Place of cash (n): nơi dùng tiền mặt
 56. Obtain cash (v): rút tiền mặt
 57. Cashpoint (n): điểm rút tiền mặt
 58. Make payment (v): ra lệnh chi trả
 59. Subtract (n): trừ
 60. Plastic money (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
 61. Sort of card (n): loại thẻ
 62. Plastic card (n): thẻ nhựa
 63. Charge card (n): thẻ thanh toán
 64. Smart card (n): thẻ thông minh
 65. Cash card (n): thẻ rút tiền mặt
 66. Cheque card (n): thẻ séc
 67. Bank card (n): thẻ ngân hàng
 68. Cardholder (n): chủ thẻ
 69. Shareholder (n): cổ đông
 70. Dispenser (n): máy rút tiền tự động
 71. Statement (n): sao kê (tài khoản)
 72. Mini-statement (n): tờ sao kê rút gọn
 73. Cashier (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)
 74. Teller = cashier (n): người máy chi trả tiền mặt
 75. Withdraw (v): rút tiền mặt
 76. Deduct (v): trừ đi, khấu đi
 77. Transfer (v): chuyển
 78. Transaction (n): giao dịch
 79. Transmit (v): chuyển, truyền
 80. Dispense (v): phân phát, ban
 81. Terminal (n): máy tính trạm
 82. Reveal (v): tiết lộ
 83. Maintain (v): duy trì, bảo quản
 84. Make available (v): chuẩn bị sẵn
 85. Refund (v): trả lại (tiền vay)
 86. Constantly (adv): không dứt, liên tục
 87. In effect: thực tế
 88. Retailer (n): người bán lẻ
 89. Commission (n): tiền hoa hồng
 90. Premise (n): cửa hàng
 91. Due (adj): đến kỳ hạn
 92. Records (n): sổ sách
 93. Pass (v): chấp nhận, chuyển qua
 94. Swipe (v): chấp nhận
 95. Reader (n): máy đọc
 96. Get into (v): mắc vào, lâm vào
 97. Overspend (v): xài quá khả năng
 98. Administrative cost (n): chi phí quản lý
 99. Processor (n): bộ xử lí máy tính
 100. Central switch (n): máy tính trung tâm
 101. In order: đúng quy định
 102. Standing order = SO (n): uỷ nhiệm chi
 103. Interest-free (adj): không phải trả lãi
 104. Collect (v): thu hồi (nợ)
 105. Check-out till (n): quầy tính tiền
 106. Fair (adj): hợp lý
 107. Subsidy (n): phụ cấp, phụ phí
 108. Cost (n): phí
 109. Limit (n): hạn mức
 110. Credit limit (n): hạn mức tín dụng
 111. Draft (n): hối phiếu
 112. Overdraft (n): sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi
 113. Grovelling (adj): luồn cúi, biết điều
 114. Remittance (n): sự chuyển tiền
 115. Quote (n): trích dẫn
 116. Reference (n): tham chiếu
 117. Interest rate (n): lãi suất
 118. Mortgage (n): nợ thuế chấp
 119. Abolish (v): bãi bỏ, huỷ bỏ
 120. Mandate (n): tờ uỷ nhiệm
 121. Out going (n): khoản chi tiêu
 122. Remission (n): sự miễn giảm
 123. Remitter (n): người chuyển tiền
 124. Leaflet (n): tờ bướm (quảng cáo)
 125. Originator (n): người khởi đầu
 126. Consumer (n): người tiêu thụ
 127. Regular payment (n): thanh toán thường kỳ
 128. Billing cost (n): chi phí hoá đơn
 129. Insurance (n): bảo hiểm
 130. Doubt (n): sự nghi ngờ
 131. Excess amount (n): tiền thừa
 132. Creditor (n): người ghi có (bán hàng)
 133. Efficiency (n): hiệu quả
 134. Cash flow (n): lưu lượng tiền
 135. Inform (v): báo tin
 136. On behalf: nhân danh
 137. Achieve (v): đạt được
 138. Budget account application (n): giấy trả tiền làm nhiều kỳ
 139. Reverse (n): ngược lại
 140. Break (v): phạm, vi phạm
 141. Exceed (v): vượt trội
 142. VAT Reg. No (n): mã số thuế VAT
 143. Originate (v): khởi đầu
 144. Settle (v): thanh toán
 145. Trace (v): truy tìm
 146. Carry out (v): tiến hành
 147. Intermediary (n): người làm trung gian
 148. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 149. Telegraphic transfer (n): chuyển tiền bằng điện tín
 150. Instant cash transfer (n): chuyển tiền ngay tức thời
 151. Mail transfer (n): chuyển tiền bằng thư
 152. Absolute security (n): an toàn tuyệt đối
 153. Straightforward (adj): đơn giản, không rắc rối
 154. Boundary (n): biên giới
 155. Reliably (a): chắc chắn, đáng tin cậy
 156. Domestic (adj): trong nước, nội trợ
 157. Significantly (adv): một cách đáng kể
 158. Local currency (n): nội tệ
 159. Generous (adj): hào phóng
 160. Counter (n): quầy (chi tiền)
 161. Long term (n): lãi
 162. Top rate (n): lãi suất cao nhất
 163. Headline (n): đề mục (báo, quảng cáo)
 164. Free banking (n): không tính phí dịch vụ ngân hàng
 165. Generous term (n): điều kiện hào phóng
 166. Current account (n): tài khoản vãng lai
 167. Recapitulate (v): tóm lại, tóm tắt lại
 168. Security courier services (n): dịch vụ vận chuyển bảo đảm
 169. Beneficiary (n): người thụ hưởng
 170. First class (n): phát chuyển nhanh
 171. Upward limit (n): mức cho phép cao nhất

Còn rất nhiều từ tiếng anh chuyên ngành kế toán mà chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trong các bài viết tiết theo. Chúc các bạn học tiếng anh ngành kế toán tốt

About admin

Trung tâm kế toán hà nội, chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế, kế toán thuế, kế toán phần mềm, kế toán trưởng và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp. Contact : Mr Đạt 0966.694.823